1. august 2019 blev UU-centrene  og UU-vejledningen lagt ind under den såkaldte Kommunale Ungeindsats (KUI). Flere kommuner har dog fastholdt titlerne UU-vejledning/UU-vejledere. 

Alle efterskoleelever har tilknyttet en kommunal vejleder, og denne kan findes enten her på min vejleder (via UVdata) eller her find vejleder (via UNO-ung).
T.o. Det er forskelligt hvilket administrative system de 98 kommuner har, derfor er der to muligheder

Læs mere
Vejledning til samarbejdet mellem efterskolerne og de kommunale ungeindsatser
-
 med fokus på efterskoleelevernes uddannelsesvejledningsproces.

Proceduren vedr. optagelse.dk-processen i skoleåret