Koordinering
Det er KUI der er koordinatorer på brobygningsforløb og introduktionsforløb for efterskolernes elever ud fra beliggenhedskommunes tilbud.


Koordineringsmøder
KUI tager initiativ til, at efterskoler og ungdomsuddannelser mødes efter behov og aftaler forløbenes gang, herunder tidsperioder, procedurer ved tilmelding, optagelse, elevfravær, tidsfrister og evaluering af brobygningsforløb og introduktionsforløb.

Ved møderne træffes der ofte beslutninger om tidspunkter for placering af brobygningsuger, tidsfrister for tilmelding til forløbene, evaluering af processen, ligesom der kan være drøftelser af indholdet på forløbene. Det anbefales kraftigt, at møderne prioriteres således, at der er klare linjer for forløbene. 

I de KUI, hvor der er nedsat et brobygnings-koordineringsudvalg, anbefales det at efterskolerne er repræsenteret. 

Læs mere
Brobygning til ungdomsuddannelserne. Kilde ug.dk

Love
Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne