Elever i både 8., 9. og 10. klasse skal have to uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) i løbet af skoleåret. Uddannelsesparathedsvurderingen foretages i forhold til disse tre kategorier af ungdomsuddannelser: 3-årige gymnasiale uddannelser, 2-årig hf og erhvervsuddannelser.

8. Klasse

Deadlines

Efterskolen

KUI

1.UPV

Senest 1. december

Efterskolerne indberetter resultatet af parathedsvurderingerne i optagelse.dk.


Da det er elevens allerførste UPV skal den meddeles skriftligt til elev/forældre -uanset om eleven vurderes uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat. Den skriftlige meddelelse skal indeholde begrundelsen for vurderingen og en beskrivelse af det videre forløb.

KUI skal ikke foretage revurdering på elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate af efterskolen.

2. UPV

Senest 15. juni

Efterskolerne indberetter parathedsvurderinger i optagelse.dk

Elever som vurderes ikke-uddannelsesparate skal have en skriftlig meddelelse. Den skal indeholde begrundelsen for vurderingen og en beskrivelse af det videre forløb.

Den kommunale ungeindsats skal ikke foretage revurdering på elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate af efterskolen.

 

9. og 10. klasse

Deadlines

Efterskolen

KUI

1.UPV

senest 1. december

Efterskolerne indberetter resultatet af uddannelsesparathedsvurderinger i optagelse.dk.

 

Snarest efter 1. december og senest sidste arbejdsdag inden jul.

Elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal revurderes i elevens hjemkommune, hvis de alligevel agter at tilmelde sig den pågældende ungdomsuddannelse.

Efterskolen sender en skriftlig begrundelse for vurderingen til elevens hjemkommune til brug for revurderingen.

 

Senest 10. januar

 

KUI revurderer de elever, som efterskolen har vurderet eleverne ikke-uddannelsesparate til.

Revurderingen indberettes i optagelse.dk.

 

Når revurderingen er foretaget

Efterskolen orienterer eleven og forældremyndigheden skriftligt om udfaldet af revurderingen.

Elever som ved revurderingen vurderes ikke-uddannelsesparate skal have en skriftlige meddelelse. Den skal indeholde begrundelsen for vurderingen og en beskrivelse af det videre forløb.

 

Senest 15. marts

 

KUI underskriver de ansøgninger, hvor elever har ansøgt en uddannelse de er vurderet ikke-uddannelsesparate til.

Herefter sendes ansøgningen automatisk til elevens 1. prioritetsønske.

 


2. UPV
(Processen fra 1. UPV gentages)

Senest 3 hverdage før den mundtlige prøvetermins påbegyndelse

Efterskolerne indberetter resultatet af uddannelsesparathedsvurderinger i optagelse.dk. 
Efterskolen kontakter hurtigt herefter elevens hjemkommune´s KUI/kommunale vejleder for en revurdering. 

Efterskolen sender en skriftlig begrundelse for vurderingen til elevens hjemkommune til brug for revurderingen.

 

Senest 3 hverdage efter den mundtlige prøvetermins påbegyndelse

 

 

KUI revurderer de elever, som vil søge en ungdomsuddannelse, som efterskolen har vurderet eleverne ikke-uddannelsesparate til.

Revurderingen indberettes i optagelse.dk.

 

Når revurderingen er foretaget

Efterskolerne orienterer eleven og forældremyndigheden skriftligt om udfaldet af revurderingen.

Elever som ved revurderingen vurderes ikke-uddannelsesparate skal have en skriftlig meddelelse. Den skal indeholde begrundelsen for vurderingen og en beskrivelse af det videre forløb.

 

 

Læs mere:
Om vurdering af uddannelsesparathed (UPV). Vejledning UVM
Prøveterminer for folkeskolens afgangsprøver
Find frem til elevens kommunale vejleder


Love og Bekendtgørelser
Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse