Foreningen arbejder for:

  •  At sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden
  • At alle har adgang til livslang professionel vejledning
  • At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering
  • At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter
  • At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet
  • At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer
  • At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for vejledning
  • At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen


Formand Karina Meinicke (UU København)
Næstformand Lis Brok-Jørgensen (Efterskoleforeningen)
Kasserer Marie Nordskov Nielsen (FGU HImmerland)

Få tilsendt nyhedsbreve, meld dig ind og læs meget mere om foreningen