Forældrene vil gerne følge med og hjælpe deres barn med at træffe beslutning om tiden efter efterskoleopholdet, men de er ikke "lige om hjørnet". Derfor er det vigtigt at medtænke forældrene i efterskolens vejledningsaktiviteter.

Det anbefales, at efterskolen melder tydeligt ud, hvordan vejledningsprocessen foregår. Så der er klarhed over, hvilke forventninger efterskolen har til forældrene i vejledningsprocessen. Informationsformidling er i denne forbindelse vigtig, og længere nede gives eksempler på dette.

Intranet, forældreintra
Mange efterskoler har intranet som intern informationsdeling. Der er her også mulighed for forældreintra.

Forældrenes potentialer
Forældrene har en stor viden om arbejdsmarkedet og denne viden er værd at trække på.
F.eks. får nogle skoler efterskoleforældrene ved forældrearrangementer til at fortælle om deres eget uddannelses- og jobvalg samt hvilke kompetencer deres nuværende job kræver. Andre efterskoler har forældrene med ved fremlæggelsen af den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse.

Samarbejdet om Studievalgsportfolien
Inden 1. marts skal alle elever have udfyldt ansøgningen i optagelse.dk i et samarbejde med deres forældre. I ansøgningen skal elevens studievalgsportfolie vedhæftet. 
Det kan måske være nødvendigt at indkalde forældrene til samtale, hvis f.eks. efterskolen vurderer, at elevens uddannelsesvalg ikke er realistisk eller man vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat.

Information til forældre

Forældreguide på ug.dk
På ug.dk kan forældrene få inspiration og hjælp til at støtte deres barns uddannelsesvalg. Det anbefales at der på skolens hjemmeside er et link dertil.
Forældreguide

eVejledning
eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning har åbent dag, aften og weekend.

Forældreblad
Alle forældre får udleveret et forældreblad af efterskolen ved skolestart. Et blad som Efterskoleforeningen udgiver. Forældrebladet kan fås ved henvendelse til Efterskoleforeningen.

Skolens hjemmeside
Skolens hjemmeside er et godt sted at give informationer på.
Typisk har efterskolen et link på forsiden. Bemærk, at linket skal være nemt at finde for forældrene.

Her kan være information om:

 • Målet med vejledningen
 • Oplysninger om vejledere og hvordan de kontaktes
 • Årsplan for vejledningen indeholdende beskrivelse af vejledningsaktiviteter
 • Nyhedsbreve om vejledning
 • processen op til 1. marts
 • Uddannelseslinks, f.eks til www.optagelse.dk og www.ug.dk
 • Praktikoplevelser
 • Ung-til-ung vejledning (tidligere elever)
 • Fag og prøver

OBS: Skolen er lovforpligtiget til, at lægge indholdsplanen ud for vejledning

Skolens brochuremateriale om vejledning kan indeholde

 • Mål med vejledning
 • Beskrivelse af aktiviteter
 • Årsplan
 • Oplysning om vejlederne og hvordan de kontaktes

Personlig information kan foregå

 • Ved formødet inden skolestart
 • Ved skolestart
 • Ved forældremøder og forældresamtaler

Skriftlig information, på hjemmeside eller på direkte mail til forældrene

 • Informationsbrev inden skolestart, f.eks. vejlederpræsentation, årsplan for vejledningsaktiviteter.
 • Informationsbrev august/september, f.eks. info om elevsamtaler, uddannelsesparathedsvurdering, den Obligatoriske Selvvalgte Opgave, praktik, brobygning, nyttige links på internettet
 • Informationsbrev nov, f.eks. karakterer, UPV, adgangskrav til uddannelserne, ansøgningsprocedure og proces vedr. udfyldelse af ansøgningen/studievalgsportfolien i Optagelse.dk.
 • Informationsbrev april/maj, f.eks. vejledning efter efterskolen, optagelsesprøver