Formål
Alt for mange unge mistrives og oplever stress og ensomhed. Der er derfor brug for, at den faglige undervisning suppleres af nye fællesskabende og trivselsfremmende metoder, som giver unge mulighed for en hjernepause, opdage nye sider af sig selv og få et meningsfuldt samvær.

Naturbaseret sundheds- og trivselsfremme er en metode til at styrke forbindelsen til naturen. Mennesket er natur og vores krop, sind og nervesystem er udviklet til et liv tæt på naturen. I dag opholder mange sig alt for meget indenfor, og vi bliver konstant bombarderet med informationer gennem elektroniske medier. Vores nervesystem bliver stresset og hjerne overbelastet. Der er behov for, at vi vender tilbage til naturen, åbner vores sanser og giver mere plads til væren og kreativitet udenfor, så vores krop og sind genoplades. 
 
Formålet med efteruddannelsen er at få en større forståelse for naturens betydning for unges trivsel og overskud. Med udgangspunkt i den nyeste viden om naturbaseret sundheds-fremme får du konkrete metoder og redskaber med hjem til at styrke elevernes oplevelse af forbundethed med naturen og hinanden. 
 
Uddannelsen består af 36 undervisningstimer fordelt på tre moduler, som hver er af to dages varighed. I alt 6 dage:
 
Modul 1: 5. - 6. november 2024
Modul 2: 18. - 19. november 2024
Modul 3: 2. - 3. december 2024
 
Tidspunkt for hvert modul:  Dag 1: kl. 9-17 og dag 2: kl. 9-14.
 
 
 
OBS! Ved fakturabetaling er det MEGET vigtigt, at I bruger det kontonummer, der står på fakturaen og ikke Efterskoleforeningens sædvanlige kontonummer.
Praktiske informationer
  • 05. november 2024 - 03. december 2024
  • 17.995kr.
  • Trente Mølle Naturskole, Trentevej 7, 5672, Broby
  • Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2024