Indhold
Ordblinde underviseres personlige beretninger: 
“Et liv med læse- og skrivevanskeligheder i en skoleverden, hvor man møder modstand.”                     
Den psykologiske barriere, som hæmmer almindelig indlæring, idet den ”sniger” sig ind på et menneske med læse- og skrivevanskeligheder, når mennesket ikke bliver set og hørt med de evner, det ellers besidder.
Inklusion i en boglig verden, som for elever med læse- og skrivevanskeligheder har været utilgængelig uden brug af nutidige IT- strategier.
Motivationsfaktorer til at opnå et liv, hvor det skrevne og læste ord er en naturlig del af hverdagen.
Mødet med eleven, der hvor eleven er, i respekt og anerkendelse af det hele menneske i relation til undervisningskunsten. 
 
Pædagogiske undervisningsstrategier ved brug af IT-værktøjer
Erfaring fra den praktiske undervisningsverden omkring brug af 
PC, Mac, Smartphones/iPhones/iPads i den inkluderende undervisning: 
Tilrettelæggelse af opgaver.
Hvordan bliver eleven dygtig med hensyn til it-redskaber?
Hvordan bliver skolen dygtig med hensyn til elevernes it-redskaber?
Nota og digitale undervisningsplatforme.
Prøver - forberedelse, håndtering og hjælpemidler.
 
 
Pris: 2500 kr. ex moms
 
Praktiske informationer
  • 26. april 2024
  • 2.500kr.
  • Aarhus Friskole, Søholmvej 13, 8260, Viby J
  • Tilmeldingsfrist: 25. april 2024