Beregningen er kun tilgængelig for de skoleår, hvor vi har oplysninger om den statslige elevstøtte. Vi tilføjer et nyt skoleår, når regeringen fremlægger sit forslag til det følgende års finanslov.

BEMÆRK! Priserne for 2020/2021 skal tages med forbehold, da vi afventer endelig vedtagelse af statsstøttetaksterne i Finansloven.