Beregningen er kun tilgængelig for de skoleår, hvor vi har oplysninger om den statslige elevstøtte. Vi tilføjer et nyt skoleår, når regeringen fremlægger sit forslag til det følgende års finanslov.

BEMÆRK! Priserne for 2020/2021 skal tages med forbehold, da vi afventer endelig vedtagelse af statsstøttetaksterne i Finansloven.

Får du beskeden 'Pris ikke tilgængelig', skyldes det at den pågældende efterskole endnu ikke har indtastet deres ugepris for det pågældende skoleår. Prøv at bruge et andet skoleår for at få en prisidé.