Hvordan foregår det? Kan man faste? Er det dyrt? Herunder har vi samlet svar på en række spørgsmål om at gå på efterskole. 
Dansk som andetsprog
For tosprogede elever, som har behov for ekstra danskundervisning, er der mulighed for at få dansk som andetsprog på de fleste efterskoler. 

Formålet med faget ”dansk som andetsprog” er at forbedre tosprogede unges dansklæsning, stavning, ordforråd, udtale og udtryk. Det giver de bedste forudsætninger for videre uddannelse. 

Du kan finde de efterskoler, der tilbyder dansk som andetsprog under Find din efterskole 
Hvem er et efterskoleophold for?
Et efterskoleophold er for dig, som:

 • Vil blive mere selvstændig.
 • Vil have nye venner – måske for livet
 • Vil lære at tage ansvar for dig selv og dine medmennesker
 • Vil have bedre sociale kompetencer.
 • Vil lære at være en del af et godt fællesskab
 • Vil udvikle dig og blive mere voksen og moden
 • Vil fordybe dig fagligt
 • Vil dyrke dine interesser som for eksempel idræt, musik eller teater
 • Vil bo på din skole, hvor dine venner og lærere bliver som din familie 
 • Vil blive bedre til skriftligt og mundtligt dansk
 • Vil have mere selvtillid og tro på dig selv
 • Vil hæve dine karakterer
 • Vil blive uddannelsesparat
Myter om efterskolen
Flygtninge- og indvandrerunge går ikke på efterskole
Falsk!
Omkring 500 unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund går på efterskole hvert år. Dog er 500 unge er ikke så mange ud af de ca. 29.000 elever, der er på efterskolerne.

Efterskolerne vil ikke have flygtninge- og indvandrerunge
Falsk!
Efterskolerne er åbne for alle unge – uanset etnisk eller religiøs baggrund. 

Efterskoleophold er for dyrt for flygtninge- og indvandrerunge
Falsk!

Det koster en del penge at sende sit barn på efterskole, men der ydes statslig elevstøtte til alle familier og der er flere muligheder for ekstra støtte. Se her <link til ’Hvad koster et efterskoleophold’>

Det er umuligt at finde plads på en efterskole 
Falsk!
Flere og flere efterskoler, pt. over 50 skoler, reserverer pladser til flygtninge- og indvandrerunge til sent på foråret før det pågældende skoleår. Se her. <link til reserverede pladser>

Efterskoler med kristne værdigrundlag er ikke for flygtninge- og indvandrerunge
Falsk!
Typisk har efterskoler med et kristent bagland en del flygtninge- og indvandrerunge. Nogle unge er selv kristne, mens flere muslimske unge vælger den type skole, fordi de ønsker et sted, hvor religiøs praksis fylder i hverdagen. 

Man kan først komme på efterskole efter 9. klasse.
Falsk! 
Man kan allerede komme på efterskole i 8. klasse. Man kan vælge et år 8., 9. eller 10. klasse selvom de fleste vælger efterskoleophold i 10. klasse. 

Et år på efterskole er spild af tid
Falsk! 
Du kan forbedre dig fagligt og bliver mere moden og selvstændig af at gå på efterskole. Alt sammen evner du skal bruge til at klare dig godt i uddannelse og arbejde senere. 

Unge fester og drikker alkohol på efterskoler
Falsk!
Alkohol, og stoffer er STRENGT forbudt på alle efterskoler, og alle efterskoler er røgfrie efterskoler. Hvis nogen bryder reglerne, kan det medføre bortvisning. 

Unge kan være væk om natten fra en efterskole
Falsk! 
Alle eleverne skal være på deres egne værelser klokken 21.00 eller 22.00 på de fleste efterskoler. Ingen må overnatte uden for skolen. 

Drenge og piger deler værelse på efterskolerne
Falsk! 
Alle efterskoler har adskilte værelser for drenge og piger. En række efterskoler har endda adskilte pige- og drengegange.

På efterskolerne er der ikke plads til at være muslim
Falsk!
Efterskolerne tager hensyn til de enkelte elever og deres behov. Elever, der er muslimer, kan få sund kost uden svinekød. Muslimer kan både bede og faste på en efterskole. Nogle efterskoler har bederum. Du kan ringe til den enkelte efterskole og høre, hvordan det er hos dem. 

Efterskoler er for ballademagere og for de bogligt svage 
Falsk!
De fleste unge på efterskoler er hverken ballademagere eller har faglige problemer. Det er generelt unge, der ønsker at blive mere modne, inden de går videre på en ungdomsuddannelse.  
 
Reserverede pladser
En række efterskoler reserverer pladser til flygtninge- og indvandrerunge. Hent listen over skolerne her

For spørgsmål til listen, kontakt Hanne Skøtt på hs@efterskoleforeningen.dk eller tlf. 3317 9586.