De fleste skoler har varslet afholdelse af 16,64 feriedage i juli 2020. Medarbejdere, der ikke har optjent feriedagene, skal derfor trækkes i julilønnen. Der skal højst trækkes 16,64 dage i lønnen.

Hvis en medarbejder ikke har været ansat på skolen i hele perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, er det skolens ansvar at foretage løntræk i forbindelse med ferieafholdelsen. Fradraget udgør efter ferieaftalen 7,4/160,33 af månedslønnen for hver feriedag. Dette svarer til 4,62 procent af månedslønnen for hver feriedag, der ikke er optjent.

Der skal fradrages 2,08 dage, for hver af månederne fra januar 2019 til august 2019, hvor medarbejderen ikke har optjent ferie på skolen. Blev medarbejderen fx ansat den 1. august 2019, skal der fradrages 7 x 2,08 dage = 14,56 dage i julilønnen for 2020.

Har medarbejderen slet ikke været ansat på skolen i perioden januar 2019 til august 2019, skal der fradrages 16,64 dage i julilønnen, svarende til 76,8 procent af julilønnen.

Ikke løntræk for 0-dage
De fleste lærere og nogle TAP´ere afvikler såkaldte 0-dage forud for feriedagene. Det kan således opleves som, at ferien allerede begynder på dette tidspunkt. Der er dog den tekniske forskel, at en 0-dag er en dag, hvor medarbejderen ikke arbejder, fordi hun allerede har opfyldt sin årsnorm. Altså en slags afspadseringsdag. Skolen må derfor ikke trække medarbejderen i løn for 0-dagene.

Dette gælder også, selvom medarbejderen måtte slutte skoleåret i undertid, idet undertid bortfalder ved et skoleårs afslutning uden løntræk.

Anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret
Har medarbejderen på ferietidspunktet i juli 2020 en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsperioden (januar 2019 til august 2019), beregnes lønnen under ferie på grundlag af den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsperioden.