Der åbnes for tilmelding til årsmødet onsdag d. 3. januar 2024, hvor der også udsendes indkaldelse til samtlige medlemmer pr. mail. Hold i øvrigt øje med denne hjemmeside, som opdateres løbende.

Program for årsmøde med omtale af fredagsforedrag

Valg til Efterskoleforeningens bestyrelse
På valg er:
Esben Jensen, bestyrelsesmedlem, BGI akademiet
Kathrine Svane Christiansen, bestyrelsesformand, Sundeved Efterskole
Tine Engell Kjøller, forstander, Waldemarsbo Efterskole

Tidsfrister frem mod generalforsamlingen (i henhold til § 7 i Efterskoleforeningens vedtægter)
22. december 2023: Frist for indsendelse af forslag til ændring af vedtægter.
 1. februar 2024 kl. 14.00: Frist for opstilling af kandidater til bestyrelsesvalget.
 1. februar 2023 kl. 14.00: Frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Læs mere her:
Retningslinjer for kandidater og stillerliste til bestyrelsesvalg
Retningslinjer for indsendelse af forslag til generalforsamlingen

Kandidaturer og forslag, der er modtaget på info@efterskolerne.dk eller pr. post til Efterskoleforeningen, Farvergade 27H, 2. sal, 1463 København K., inden de ovennævnte tidsfrister, betragtes som rettidigt fremsendt.

Oversigt over Efterskoleforeningens bestyrelse