Kære alle

Normalt er påsken den sidste længere pause i efterskoleåret, før vi mødes igen til den sidste finale med prøver, revy, opvisninger, ekskursioner og lejrbål. I år ser alt anderledes ud.

I går aftes meldte statsministeren ud, at efterskolerne tidligst kan åbne 11. maj. Jeg har arbejdet for og håbet, at vi kunne starte noget før, og jeg har også flere gange været i dialog med børne- og undervisningsministeren om muligheden for at starte efter påske. Det kan ikke lade sig gøre. Det er en vurdering fra regeringen baseret på sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Lige nu er meldingen, at vi er lukket til og med den 10. maj, og indtil da skal I fortsætte fjernundervisningen.

Jeg forstår, hvis I er frustrerede over endnu en måned med lukkede skoler, og det er helt ubærligt for de 30.000 elever, der mister endnu en måned af det bedste år af deres liv.
Derudover er det vigtigt at anerkende forældrenes frustrationer. Vi får lige nu mange henvendelser på sociale medier fra forældre, der også er fortvivlede over forlængelsen af lukkeperioden, og over at de unge ikke får det efterskoleår, de havde ventet. Vi er i løbende dialog med politikere og ministeren, men vi kan selvfølgelig ikke starte op, før det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Aflyste prøver
Ud over forlængelse af lukkeperioden skal elever i 9. og 10. klasse ikke til afgangseksamen i år. De afsluttende standpunktskarakterer ophøjes i stedet til prøvekarakterer. Eleverne får stadig et eksamensbevis og kan søge ungdomsuddannelse som normalt.

Læs mere om planen for genåbning på Børne- og Undervisningsministeriets område her.

Dialog om udvidet hjælpepakke
Vi går nu fra foreningens side i dialog med politikerne om at udvide hjælpepakken for efterskolerne med en fortsættelse af en reduktion af forældrebetalingen fra den 1. maj og frem. For der var et lyspunkt midt i det hele i sidste uge, hvor vi fik en hjælpepakke, der tilgodeser både skoler og forældre.

Jeg vil her gerne komme med et par nedslag i aftalen:

  • Forældre får kompensation på 1.000 kr. om ugen fra den 1. april og en måned frem. Vi anbefaler, at I derudover trække penge for kost- og energiudgifter fra – i alt 350 kr. om ugen.
  • Puljen til individuel supplerende støtte er næsten dobbelt så stor for næste skoleår. Det giver jer mulighed for at reducere egenbetalingen for de familier, der er blevet hårdt ramt af coronakrisen, så de børn, der er tilmeldt næste skoleår, faktisk også kommer afsted. Om nødvendigt også slå yderligere af prisen. Ingen kommer til at gå økonomisk helt fri af coronakrisen, - heller ikke efterskolerne.
  • Annullering af mindstebetalingen i 2020.

I kan se hele aftalen om hjælpepakken her.

efterskolerne.dk/corona under punktet 'Økonomi, tilskud og forældrebetaling' er der en foreløbig melding om administration af hjælpepakken. Vi forventer, at de endelige retningslinjer ligger klar hurtigst muligt efter påske.

Blev ved med at udvikle de gode idéer
Når jeg kigger ud over efterskolelandskabet, er det med håb og stolthed. Der er masser af gode historier om, hvordan I holder humøret højt hos eleverne. Bliv ved med at fodre dem med vilde idéer, stille kreative og innovative opgaver, synge fællessang, holde fanen højt i undervisningen og holde fællessamlinger, så eleverne bevarer forventningen, glæden og kærligheden til kammeraterne. Den næste måned bliver vigtigere end nogensinde. Vi skal holde fast, og fra foreningens side skal vi nok bakke op og hjælpe til.

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd."

Sætningen er Løgstrups, og jeg tror, den beskriver virkeligheden for mange af jer lige nu. I er meget mere for eleverne end lærere, pedeller, køkkenpersonale, sekretærer og forstandere. Eleverne er afhængige af jer. I holder et lille stykke af deres liv i jeres hænder, og det er helt vildt vigtigt, at I holder fast i det, indtil I får eleverne hjem igen.

Glædelig påske og pas på jer selv

Torben Vind Rasmussen
Formand for Efterskolerne