Af Louise Grønkjær

I 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet. Ønsker du som efterskolelærer at bruge den anledning til at undervise dine elever i medborgerskab, menneskerettigheder og demokrati? ALSANG 2020 har udviklet en gratis undervisningsplatform, som lægger op til netop det.

Undervisningsmaterialet er lavet i samarbejde med bl.a. Dansklærerforeningen, Amnesty International, Dansk Jødisk Museum og professionelle sangskrivere. Det rummer blandt andet:

  • Inspiration og undervisningsforløb for grundskolen.
  • Fokus på temaer som frihed, censur og ytringsfrihed, demokrati og menneskerettigheder, besættelsen, befrielsen og tiden efter befrielsen, sangskrivning og fællessang.
  • Materiale til fagene dansk, historie, samfundsfag, kristendom og musik.
  • Inspiration til en enkelt lektion, et længere forløb eller en hel temauge.
  • En række særlige tilbud til grundskoler og ungdomsuddannelser, bl.a. en lyrikkonkurrencen for børn og unge i alderen 10-18 år.

Om ALSANG 2020

  • ALSANG 2020 ønsker at hylde friheden og demokratiet og styrke medborgerskabet med fællessang i hele landet.
  • ALSANG 2020 løber fra januar 2019 til udgangen af 2020 og kulminerer med en række helt store fællessangsbegivenheder i forbindelse med markeringen af 75-året for Danmarks befrielse 4. maj 2020.

De fulde undervisningsforløb kan downloades fra september, men du kan allerede nu orientere dig i mulighederne her.