Af Louise Grønkjær

Hvis man søger på ordet "jagt" på søgemaskinen Find din efterskole på efterskolerne.dk, kan man se, at 50 af landets 240 efterskoler arbejder med jagt i en eller anden form. 14 efterskoler har deciderede jagtlinjer, mens 41 efterskoler har noteret, at det er muligt at tage jagttegn på efterskolen.

I Danmarks Jægerforbund, som er det eneste sted i landet, hvor man kan blive uddannet jagttegnskursuslærer, oplever man, at efterskolerne i stigende grad interesserer sig for jagt.

"Vi mærker tydeligt, at antallet af efterskoler, som tilbyder jagttegn, er kraftigt stigende. Efterskolelærere udgør en større og større andel af deltagerne på vores kursus," siger Jes Skadborg Mikkelsen, som har været kursusleder på alle forbundets kurser for jagttegnslærere de sidste seks år.

"Der er afregning ved kasse ét, når du er på jagt"

- Jes Skadborg Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund

En af de skoler, som har stor erfaring med jagt, er Bråskovgård Efterskole. Den østjyske efterskole har udbudt jagttegnsundervisning i alle de 37 år, skolen har eksisteret, og i 11 år har skolen haft en decideret jagtlinje, hvor der – ligesom på skolens øvrige linjer – er seks timers undervisning om ugen. Jørn Nielsen er lærer på jagtlinjen. Han oplever dels, at flere elever vælger linjen end tidligere. Dels at elevernes indstilling til jagt har ændret sig.

"De elever, jeg får, er mere dedikerede end tidligere. De er meget optagede af jagten, og nogle af dem kommer fra familier, der har tradition for at gå på jagt. Det betyder, at det faglige niveau stiger," siger Jørn Nielsen.

Ifølge Jes Skadborg Mikkelsen er det en bred gruppe elever, der interesserer sig for jagt. Hans erfaring er, at jagten blandt andet kan være en positiv skoleoplevelse for elever, som ellers ikke har haft mange succesoplevelser i deres skoletid.

"Vi ser mange typer af elever, der interesserer sig for jagt, men der er ingen tvivl om, at jagten har en positiv tiltrækning på elever, der ikke lærer på klassisk vis," siger han og forklarer, at det blandt andet skyldes, at jagt er meget konkret og handler om at mestre et håndværk.

"Der er afregning ved kasse ét, når du er på jagt. Det er noget af det, vi hører, at mange elever sætter pris på," siger han.

Nak & Æd-bølgen
Men hvorfor er jagt blevet populært blandt den yngre generation? Jes Skadborg Mikkelsen er ikke i tvivl om, at det især hænger sammen med de unges stigende interesse for klimaet. 

"Tendensen blandt unge er tydelig: De er en klimabevidst generation, som går op i bæredygtighed, og til det er jagten et fremragende redskab," siger han og forklarer, at vildtjagt – så længe man tager hensyn til, hvor meget et område kan holde til, at der jages – er en bæredygtig måde at forvalte naturressourcerne, fordi en vis procentdel af vildt alligevel dør over vinteren.

"De unge mennesker ved godt, at avokadoer er fløjet hertil fra den anden side af jorden. De kan godt lide tankegangen om, at de kan mindske deres klimaaftryk, hvis de forstår at forvalte den ressource, der går lige uden for døren," siger Jes Skadborg Mikkelsen, som også mener, at populære tv-programmer som Nak & Æd og Bonderøven har været med til at forme en generation af unge, som gerne vil vide, hvad de putter i munden.

"En jæger, som ikke har medfølelse, er ikke en ordentlig jæger"

- Jørn Nielsen, lærer på Bråskovgård Efterskole

Netop det, at jagt i høj grad handler om naturbevarelse, er ifølge Jørn Nielsen fra Bråskovgård Efterskole et vigtigt bevis på, at der i den grad også er et dannelsesaspekt i jagten. 

"Selvom det for folk, der ikke er jægere, kan lyde helt ulogisk, at man bevarer ved at slå ihjel, så handler jagten jo i bund og grund om naturbevarelse. På den måde er vi jo som jægere helt på linje med andre grønne organisationer. Vi tager kun det overskud, som bestanden kan tåle," siger Jørn Nielsen, som i det hele taget mener, at der er masser af dannelse i jagten.

"Man skal tage det ansvar på sig, det er at slå et levende væsen ihjel på en forsvarlig måde. En jæger, som ikke har medfølelse, er ikke en ordentlig jæger. Der er et stort aspekt af jagten, som handler om etik," siger han. 

Er jagt dannelse?
Jes Skadborg Mikkelsen fra Danmarks Jægerforbund er heller ikke i tvivl om, at der er masser af dannelse i jagten.

"Når vi uddanner folk til at blive jægere, kommer aspiranterne pludselig løbende og fortæller, at de har set en sølvmåge - ikke bare en måge, men en sølvmåge. Pludselig verbaliserer de ting i naturen, der omgiver dem, som de ikke havde et sprog for før. Der begynder simpelthen at eksistere ting, som ikke eksisterede før," siger han og tilføjer, at jagt også skaber personlig udvikling:

"Enhver jæger kan genkende glæden ved at lære sig selv at kende igennem naturen. Jeg ved godt, det lyder højtravende, men du får en nyt perspektiv på livet, og det er da dannelse," siger Jes Skadborg Mikkelsen.

"Man har kun de jagtkammerater, man fortjener"

- Jørn Nielsen, jagtlærer på Bråskovgård Efterskole

Ikke alene lærer man ifølge Jes Skadborg Mikkelsen og Jørn Nielsen sig selv og naturen at kende gennem jagten. De to erfarne jægere oplever også, at de unge lærer en masse om fællesskab og det gode kammeratskab, når de er på jagt.

"Man har kun de jagtkammerater, man fortjener. Hvis ikke man opfører sig ordentligt, bliver man ikke inviteret igen. Jagten er et forpligtende fællesskab," siger Jørn Nielsen og tilføjer, at Bråskovgård Efterskole har startet sin egen jagtforening under Danmarks Jægerforbund, hvor tidligere og nuværende elever samt ansatte kan være medlem. Det giver dem erfaring med at være en del af foreningslivet og civilsamfundet, mener han.

Samarbejde med Danmarks Jægerforbund 
Netop fordi flere og flere efterskoler tilbyder jagt, har en arbejdsgruppe bestående af Danmarks Jægerforbund og en række jagtefterskoler taget initiativ til en efterskoledag i Jagtens Hus i Kalø.

Dagen er både for lærere og elever, men vil  især have fokus på eleverne. F.eks. vil nogle af eleverne fra de mere etablerede jagtefterskoler lave workshops for eleverne fra de andre skoler, mens nogle af Danmarks Jægerforbunds konsulenter vil undervise, f.eks. i emner som jagthunde, våbentyper og våbenopbevaring på efterskolerne.

Det er initiativtagernes ambition, at efterskoledagen i Jagtens Hus skal blive til en årligt tilbagevendende begivenhed, og at netværket også skal bruges til, at jagtlærerne kan erfaringsudveksle med hinanden. 

"Tanken er, at vi lærere skal bruge hinanden til at højne kvaliteten af jagtundervisningen. Og så håber jeg, at eleverne får  en forståelse for, at det er rigtig vigtigt at bakke op om Danmarks Jægerforbund, hvis man skal bevare jagten og ikke mindst ordentligheden i jagten," siger Jørn Nielsen. 

14
Så mange efterskoler udbyder deciderede jagtlinjer, ifølge søgemaskinen "Find en efterskole" på efterskolerne.dk