Tekst Louise Grønkjær

”Hold da op, hvor er der mange mænd!”

Sådan skrev en læser under et opslag på Efterskoleforeningens Facebook-side for nylig. Opslaget viste billeder fra et kursus for nye efterskoleledere.

Der er noget om snakken. Der er markant flere mandlige ledere end kvindelige i efterskoleverdenen. Helt præcist er 22 procent af forstanderne kvinder, mens det er tilfældet for 33 procent af viceforstanderne. Samlet set optager kvinderne 26 procent af forstander- og viceforstanderposterne. Det viser en optælling, som Magasinet Efterskolerne har lavet.

Ikke nok med det: Udviklingen står stille. I skoleåret 2011/12 var 25,5 procent af forstanderne og viceforstanderne kvinder. Det betyder, at andelen af kvindelige ledere er steget med 0,5 procentpoint på otte år – eller med andre ord: Den har stort set ikke rykket sig.

Hvis man sammenligner med de øvrige grundskoleformer, er der også markant færre kvindelige ledere i efterskoleverdenen. Både i folkeskolen og på friskolerne er godt halvdelen af de øverste skoleledere kvinder.

Uheldig tendens
Ifølge Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, er tallene er udtryk for en uheldig tendens: ”Vi er nede på et niveau, hvor der er en risiko for, at man som potentiel kvindelig ansøger kigger sig omkring og konstaterer, at nej, der er faktisk ikke andre kvinder i den her branche, det er nok et mandefag,” siger han.

Torben Vind Rasmussen understreger, at det for ham ikke er et succeskriterie i sig selv, at fordelingen er 50/50.

”Det er dog vigtigt, at efterskolerne ikke ender med at blive et sted, som i folks bevidsthed kun kan ledes af mænd. Det ville jeg være ked af, for det kunne ikke være mere forkert,” siger han.


"Der er en vigtig uddannelses- og dannelsesopgave i at vise unge, at kvinder også kan være ledere"

- Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i Ørsted og forfatter

Thomas Thune Andersen er bestyrelsesformand i energiselskabet Ørsted og tidligere chef for Mærsk Olie og Gas. Som medforfatter til den aktuelle bog ’Dronningens nye klæder’ har han kastet sig ind i kampen for flere kvinder i dansk erhvervsliv. Hvis det skal lykkes, spiller uddannelsesinstitutioner som efterskoler en vigtig rolle.

”De unge bliver opdraget til direkte eller indirekte at tro, at noget er et typisk mandejob, selvom det i virkeligheden er helt forkert. Der er en vigtig uddannelses- og dannelsesopgave i at vise unge, at kvinder også kan være ledere og tale med dem om skjult bias. Jeg synes, at efterskolerne er et utroligt vigtigt sted at have den debat.”

Brug for større rekrutteringsgrundlag
Én inden for efterskoleverdenen, der allerede arbejder for at få flere kvindelige ledere, er forstander på Ollerup Efterskole, Mette Sanggaard Schultz. Hun står i spidsen for en initiativgruppe, som arrangerer fyraftensmøder for kvinder, der er nysgerrige på ledelse.

Målet med fyraftensmøderne er at inspirere flere kvinder til at gå ledelsesvejen – ganske enkelt for at få et større rekrutteringsgrundlag.

”For tiden er vi i efterskoleverdenen meget optaget af FN’s verdensmål. Et af verdensmålene handler om kvinders lige deltagelse, men samtidig synes vi, det er i orden, at kun 22 procent af forstanderne er kvinder. Det dur ikke, og det må vi tage på os,” siger hun.

kvinder

Forstandere
Ud af 242 forstandere er 53 kvinder. Det svarer til 22 procent.

Viceforstandere
Ud af 138 viceforstandere er 46 kvinder. Det svarer til 33 procent.

Forstandere og viceforstandere samlet
Ud af de 380 forstandere og viceforstandere er 99 kvinder. Det svarer til 26 procent. Til sammenligning var 25,5 procent af forstanderne og viceforstanderne kvinder i skoleåret 2011/12.

Afdelingsledere
Ud af 81 afdelingsledere er 40 kvinder. Det svarer til 49 procent.

Kilde: Tallene viser kønsfordelingen blandt ledere i skoleåret 2019/20 og er baseret på information, som Efterskoleforeningens medlemsskoler har indberettet

Sådan er kønsfordelingen inden for andre skoleformer

Friskoler
På 167 af Friskolernes 332 medlemsskoler er forstanderen en kvinde. Dermed er 50,3 procent kvinder.
Kilde: Friskolerne

Højskoler
20 højskoleforstandere er kvinder. Det svarer til 29 procent.
Kilde: HøjskolerneFolkeskoler
I folkeskolen er 47,8 procent af de øverste skoleledere kvinder. Regnes viceskoleledere og afdelingsledere med, udgør kvinderne 52 procent.
Kilde: Skolelederforeningen

 


Denne artikel har oprindeligt været bragt i Magasinet Efterskolerne.