Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

De meget høje smittetal, vi så i december, er på vej ned, og derfor kommer det naturlige spørgsmål om, hvordan og ikke mindst hvornår vi kan få eleverne tilbage på efterskolerne. Sundhedsministeriet har nedsat en faglig referencegruppe, der er kommet med en kvalitativ vurdering af en genåbning, som I kan læse her.

Her fremgår det, at de yngste elever i 0. til 4. klasse skal åbne først, og afhængig af smittetal kommer liberale erhverv og afgangsklasser derefter. Der var enighed om kursen, da jeg tirsdag i denne uge havde et godt og konstruktivt møde med alle ledere på efterskolerne. Her talte vi om vores ønsker til genåbningen, som jeg gerne vil dele med alle her:

  1. Retningslinjer. Vi forventer, at genåbningen kommer til at basere sig på de samme retningslinjer, som efterskolerne havde før jul. Det er svært at drive efterskole med større afstandskrav eller mindre primærgrupper.
  2. Tryghed og test. Det er vigtigt, at både forældre, elever og ansatte føler sig trygge ved en genåbning. Det kan ske ved at teste både medarbejdere og elever. Eleverne kan blive testet, inden de ankommer til skolen. Og de ansatte kan blive testet løbende, f.eks. en gang om ugen, som regeringen anbefaler alle, der møder fysisk på arbejde og omgås andre.
  3. Vi anbefaler, at eleverne bliver på efterskolen i flere uger ad gangen så vidt muligt. Men vi ved også, at der er elever, der har brug for at komme hjem oftere.

Mange efterskoler kan genåbne med få dages varsel med ovennævnte ønsker. Selvom jeg har stor respekt for det pædagogiske arbejde, der afvikles digitalt på efterskolerne, så er det fysiske møde helt afgørende.

Lad os sammen gå ud af januar måned med håbet om, at vi snart får genåbnet efterskolerne og samfundet.