Ansøgningsfristen er 1. februar og der kan søges projektmidler indenfor følgende temaer: Flere ud i den nære natur, Bedre forståelse af naturen, Bevæg dig i naturen og Undervisning i naturen.

Der kan også søges om tilskud til projekter uden for de aktuelle temaer. Denne mulighed er forbeholdt projekter, der har et helt særligt udviklingsperspektiv inden for friluftsliv eller naturformidling og/eller naturvejledning.

Endelig er der også andre muligheder for tilskud, for eksempel LAG-midler, diverse fonde og Spor i landskabet

Udlodningsmidlerne udgør det overskud, som er i Danske Lotteri Spil A/S og et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S

Få mere information på friluftsraadet.dk/tilskud