Vil du være debatpilot?

Sæt kryds i kalenderen den 20. – 21. marts eller den 21. – 22. maj, som er datoerne for Frirummets to næste debatpilotuddannelser. Der er få pladser tilbage.

Uddannelserne er arrangeret som internatophold med overnatning og forplejning. Der er ingen brugerbetaling. Uddannelserne starter kl. 09.00 den første dag og slutter kl. 16.00 dagen efter.
Uddannelsen i marts foregår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Stedet for uddannelsen i maj er Brandbjerg Højskole.

På uddannelsen undervises der i frirumsdebatformen, spørgeteknikker, personlig autoritet, kunsten at afbryde respektfuldt, at skærpe præmisser både mundtligt og skriftligt, samt en masse inspiration og idéer til, hvordan man kan involvere skolen i lokale partnerskaber.

Vil du sikre dig en plads på én af de to uddannelser? Så send din tilmelding til emil@frirummet.org. Man er meget velkommen til at tilmelde flere fra den samme skole.

Læs mere om frirummet og debatpilotuddannelsen på Frirummet.org