En gruppe efterskoler (Sejergaardens Musikefterskole, Baunehøj Efterskole og Flakkebjerg Efterskole) har taget initiativ til en ny fælles begivenhed for sjællandske efterskoler, som har til formål at skabe en spændende ramme for undervisning i FN’s 17 verdensmål. Den hedder Fælles Forandring – Efterskolernes Verdensmålsfestival.

Grundprincippet er, at alle elever bidrager til festivalen med en forberedt workshop, performance, debat eller et andet event, som gør deltagerne klogere, iderige og handlekraftige ift. de udfordringer, der knytter sig til verdensmålene.

Fælles Forandring løber af stablen første gang på Flakkebjerg Efterskole d 28. maj 2019 og bliver åbnet af Mogens Lykketoft.

Projektet er støttet af Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsmidler og Efterskoleforeningen bakker op om, at ideen meget gerne må brede sig til landets øvrige regioner.

Derfor vil vi gerne invitere til et kort informationsmøde, hvor projektleder Charlotte Hedevang Nielsen sammen med styregruppen for projektet vil dele ide, erfaringer og muligheder med jer. Det er vores håb, at særligt regionsbestyrelserne vil afsætte tid til dette arrangement. Andre efterskolefolk er mere end velkomne:

Fredag d. 1. marts 2019 kl. 13.15 – 13.45 på Nyborg Strand.

Til inspiration kan man orientere sig på projektets hjemmeside og Facebook-side

Tilmelding til Charlotte på charlotte@faellesforandring.dk senest onsdag d. 27. februar.

Med venlig hilsen

Efterskoleforeningen og styregruppen for Fælles Forandring