Af Anna Rossman Thejsen

”Vi var en større gruppe af mennesker, der konstaterede, at dannelsen har været for nedadgående i mange år, ikke kun på læreruddannelsen, men i hele uddannelsessystemet. Vi har stillet spørgsmålet: Hvordan skaber man den bedst mulige læreruddannelse i Danmark? Vi arbejder på en fireårig uddannelse og lægger meget vægt på praktikken. Vi mener, der skal være fokus på tre ting: En lærer skal være kulturbærer, der skal være et højt fagligt niveau og et meget højt samspil med den pædagogiske praksis. Og som det tredje er der brug for den myndige lærer, som kan træde ind i et klasseværelse og have styr på sagen.”
- Morten Kvist, initiativtager til den frie læreruddannelse i Herning

”Jeg synes, det er lidt billigt sluppet af politikerne bare at kritisere den eksisterende uddannelse i stedet for at forbedre vilkårene for den nuværende. Læreruddannelsen er den mest regulerede videregående uddannelse i Danmark. Der er rigtig mange regler, man burde kritisere i stedet for at kritisere institutionen. Jeg drømmer mig til den frihed, Den frie Lærerskole i Ollerup har. Det ville give en bedre uddannelse og gladere studerende, hvis vi også fik den frihed på de eksisterende uddannelser.”
- Stefan Herman, formand for Rektorkollegiet – Danske Professionshøjskoler

”Jeg hylder den mulighed for diversitet og det initiativ til en ny læreruddannelse, Morten Kvist er kommet med. Men jeg synes også, at vi skal frisætte de eksisterende uddannelsestilbud mere.”
- Kenneth Mikkelsen, friskole- og efterskoleordfører, Venstre

”Jeg glæder mig allermest over, at vi nu har fået en debat i gang om læreruddannelsen med dannelse i centrum. Og så håber jeg, at vi også kan få mere studieintensitet ind, der er simpelthen ikke studieintensitet nok i den nuværende uddannelse. Et af guldæggene ved læreruddannelsen i Ollerup er praktikordningen. Det kan man ikke få på den offentlige læreruddannelse i dag. Jeg er meget interesseret i, hvor meget praktikken kommer til at fylde i Herning. Det bliver afgørende for, om det bliver en interessant læreruddannelse.”
- Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

”Jeg hilser det velkomment, at vi får flere alternative læreruddannelser. Som formand for Den frie Lærerskole i Ollerup vil jeg sige, at vores dør står åben. Lige nu er vi det eneste frie alternativ til den gængse læreruddannelse, og vi vil gerne dele ud af vores erfaringer med at lave en fri læreruddannelse.”
- Peter Bendix, formand for Friskolerne og formand for Den frie Lærerskole i Ollerup

Debatten blev afholdt fredag 18. juni kl. 11.15 på Folkemødet på Bornholm. Debatten kan streames efter et døgn her