Af Anna Rossman Thejsen og Louise Wethke Buch

”Under coronanedlukningen vi har vi elever reageret meget forskelligt på pludselig at have en hverdag på computeren, og at alt socialt var aflyst. Nogle har haft det rigtig svært, nogle er blomstret af det. For mig er det vigtigt, at vi nu skal have megastor fokus på trivslen og inddrage eleverne. Det vigtigste er, at lærerne inddrager eleverne i klaserne og har en-til-en-samtaler med dem om, hvordan de har det haft det, og hvad de har brug for.”
- Mille Borgen Mikkelsen, formand for Danske Skoleelever

”Det er ikke en ungdom, der i mistrivsel, det er en ungdom, der har reageret sundt. Det, vi ved, er også, at der har været en motivationskrise hos rigtig mange unge. Mange unge har haft svært ved at forbinde sig til hinanden. Lærernes fokus har været på den faglige del af undervisningen, og det har de gjort godt. Men klassefællesskabet har ikke fungeret. Det bliver de unges junglelov, de stærke hænger sammen og bevarer det sociale, og de andre, dem, der måske er lidt introverte eller ikke så stærke på andre måder, bliver hægtet af. Nu skal vi fokusere på, hvordan vi får fællesskaberne til at hænge sammen.”
- Noemi Katznelson, professor og centerleder ved Center for Ungdomsforskning

”Jeg er ikke bekymret for den faglige trivsel, men der er simpelthen nogen for hvem, konsekvenserne trivselsmæssigt kommer til at række langt ud over coronaen, dem skal vi have fokus på. Jeg tror, at politikerne skal gå en lille smule længere, end de ellers ville have gjort for at sikre friheden. Den enkelte lærer skal have frihed til at sige, nu er det ikke engelsk, der er brug for, nu skal vi noget andet for at styrke trivslen eller fællesskabet. Det er fint nok, at nogen har haft det bedre derhjemme, men vi skal jo ikke aflyse fællesskaberne. Vi har alle brug for fællesskaber. Nu skal vi finde ud af, hvad vi kan lære af coronaepidemien, og hvordan vi fremadrettet kan skabe fællesskaber, hvor der er plads til alle.”
- Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Se flere pointer fra debatten her: