Kære alle,

Vi nærmer os afslutningen på et særdeles hektisk forår. Jeg ved, hvor meget I knokler for, at eleverne føler sig set, hørt og værdsat som unge mennesker, der allerhelst vil have en normal hverdag og den afslutning på skoleåret, de fortjener.

Til dato har vi mig bekendt ingen smittede med COVID-19 på efterskolerne. Det er godt gået og vidner om stærkt arbejde på skolerne og et meget lavt smittetryk i Danmark.

Derfor er det meget svært at forstå retningslinjerne for sidste skoledag.

Den 29. maj lempede Børne- og Undervisningsministeriet de generelle retningslinjer for arrangementer for bl.a. forældre og nye elever. Det gav god mening for mange og medførte en forventning om muligheden for også at kunne afholde sidste skoledag med friere rammer.

Tirsdag den 2. juni blev der imidlertid indgået et bredt politisk forlig, hvor translokation og fælles afslutninger blev nedprioriteret til fordel for studenterkørsel. Ifølge børne- og undervisningsministeren var det en klar politisk beslutning, idet sundhedsmyndighederne havde lagt op til det modsatte. Det betyder, at efterskolerne skal holde sidste skoledag holdvist med ca. 25-30 elever og deres familier.

Fra foreningens side har vi henvendt os til både ministeriet og ministeren for at få lempet retningslinjerne for sidste skoledag. Meldingen er, at retningslinjerne står ved magt og gælder for alle skoleformer.

Det betyder i praksis, at alle efterskoler har et sæt retningslinjer, der gælder frem til næstsidste skoledag, og derefter et sæt skærpede retningslinjer for sidste skoledag. I må altså gerne invitere til forældrearrangementer frem til næstsidste skoledag, men sidste skoledag må I ikke. Her skal I inddele eleverne og deres familier i klasser/hold. Det har ikke noget med efterskolernes smittespredning at gøre, men er alene resultatet af en politisk beslutning.

Jeg ved godt, det ikke giver mening for ret mange af jer. Midt i frustrationen bør vi dog huske hinanden på, at vores skoleform faktisk har mødt en stor politisk velvilje på mange andre punkter. Her tænker jeg særligt på genåbningen og hjælpepakkerne vedrørende forældrekompensation og nedgang i elevtallet på grund af corona.

Vi forventer ikke, at der kommer flere nye retningslinjer for efterskolerne på denne side sommerferien, så jeg håber, at I på trods af retningslinjer med vanlig energi og idélyst kan skabe en mindeværdig skoleafslutning for jeres elever med både nærvær, intensitet og varme. Det fortjener de!

Med venlig hilsen,
Torben Vind Rasmussen
Formand for Efterskolerne