Af Anna Rossman Thejsen

Fredagsstrejker for klimaet og klimamarcher verden over med unge i spidsen er ikke bare et forbigående fænomen. De unge mener det – og de vil have politikerne til at handle nu!

I en ny undersøgelse blandt de 15-17-årige giver de unge klar besked til de nyvalgte politikere: 84 procent svarer, at de mener, at klimaet bør være politikernes topprioritet. Det er første gang, at der sættes tal på, hvad unge under valgretsalderen tænker om klima.

"Det er overraskende, at så stor en andel af vores unge har klimaet så højt på deres prioriteringsliste"

- Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen

Efterskoleforeningen og Arla Foods står bag undersøgelsen, som netop er gennemført blandt 898 efterskolelever i alderen 15-17 år rundt om i hele landet.

Fælles kamp
Undersøgelsen bliver offentliggjort på Folkemødet på Bornholm i disse dage og vækker håb for fremtiden. Blandt andre hos formanden for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen, der selv gik med ved klimamarchen ved åbningen af folkemødet torsdag 13. juni.

”Det er overraskende, at så stor en andel af vores unge har klimaet så højt på deres prioriteringsliste. Men jeg glæder mig over, at så mange er så engagerede i samfundet og dets udvikling. Det lover godt for vores fælles fremtid,” siger han.


73%
73 procent af de unge undlader at bruge plastik for at skåne miljøet.

Mens de unge ikke har den store tiltro til, at politikerne rent faktisk vil indfri deres klimaløfter, viser undersøgelsen til gengæld, at der ikke er tale om en generationskløft. 79 procent af de unge anerkender nemlig deres forældre for at gå op i klimaet. Og 47 procent af dem tror, at deres forældre mener det, når de siger, at de arbejder hårdt for at være klimavenlige.

Unge dropper plastik
Det tyder også på, at de unge selv er parate til at løfte ansvaret og gøre noget for at forbedre klimaet. 73 procent af de unge svarer for eksempel, at de undlader at bruge plastik. Til sammenligning gælder det kun 40 procent af de voksne danskere.

Det klimaopråb, der lyder blandt unge verden over lige nu, kan være en del af en større bevægelse. Det forpligter samfundet, og det forpligter dem, der arbejder med unge og deres dannelse. Det ansvar vil og skal efterskolerne også være med til at løfte, understreger formanden for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.

”På efterskolerne vil vi gerne sætte bæredygtighed endnu mere på skoleskemaet. Eleverne kan være med til at inspirere skolerne til at blive mere bæredygtige i såvel energibelastning som kostkultur. Jeg tror, at ungdommens stærke klimafokus vil være med til at skabe en ændret adfærd i vores samfund.”


Bagom undersøgelsen

I forbindelse med Folkemødet 2019 har Efterskoleforeningen og Radius på vegne af Arla Foods gennemført en undersøgelse om danske efterskoleelevers viden og holdning til klima og bæredygtighed samt egen adfærd i forbindelse med at leve bæredygtigt. 
Undersøgelsen er indsamlet blandt 898 danske efterskoleelever i alderen 15-17 år i maj 2019.