Det betyder noget for efterskoleforeningen, at der nu er valgkamp. Politikerne har allerede i rask trav forladt Christiansborg for at føre valgkamp i deres respektive kredse, -og det jo rundt i jeres bagland. Samtidig er meget af Christiansborgs udvalgsarbejde suspenderet til efter valget, herunder det ekspertudvalg, der skal se på 10. klasse og overgange til erhvervsskolerne.

Til gengæld er alle folketingskandidater kommet ud til jeres bagland, og det vil vi opfordre jer til at udnytte. Dels er det en oplagt mulighed for at stimulere elevernes demokratiske dannelse. Jeg har været til et valgmøde på en efterskole i Sydjylland, og selvom eleverne ikke har stemmeret, var de både interesserede og entusiastiske debattører. Det kan være supergod undervisning og et tiltrængt afbræk i prøveforberedelse for eleverne. Og dels giver det jer en mulighed for at diskutere efterskolepolitik med kandidaterne.

Når vi møder politikerne på "borgen”, er der særligt fire temaer, der optager os.
1. Almen 10. klasse på efterskole
2. Regelforenkling og gennemsigtighed i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse
3. Styrkelse af efterskolernes økonomiske muligheder for at hjælpe socialt udsatte.
4. Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget.

Det er jer, der er eksperterne, og i denne tid bliver der lyttet ekstra meget til baglandet, har vi erfaret, så I må meget gerne konfrontere politikerne med skoleformens behov, når eleverne skal have en pause.
Det er nu løfterne skal på bordet, så vi har fat i den lange ende, når der skal skrives regeringsgrundlag. Jeres stemme er vigtig, ikke kun stemmeafgivelsen den 5. juni, men også debatstemmen i valgkampen.

Rigtig god valgkamp

Torben Vind Rasmussen
Formand