Af Louise Grønkjær

Hvordan gør man det naturligt for unge mennesker at deltage i fællessang? Og hvordan styrker man sammenhængskraften i samfundet? De to udfordringer adresserer projektet 'Syng, spis og snak', som netop har modtaget fem mio. kroner fra Nordea-fonden.

Projektet går ud på at afholde arrangementer på skolerne, hvor eleverne og forskellige generationer fra lokalsamfundet mødes til fællessang fra Højskolesangbogen, fællesspisning og snak.

'Syng, spis og snak' startede for to år siden som et pilotprojekt på højskolerne, men fra næste år kan efterskoler og friskoler også deltage. I alt kan fem efterskoler deltage hvert år de kommende tre år.

Vil din efterskole være vært?

I alt kan fem efterskoler deltage hvert år de kommende tre år. Hver skole forpligter sig bl.a. på at afholde to arrangementer pr. halvår. Man beslutter selv hvornår. Der bliver givet 4.000 kroner i støtte til hvert arrangement og 1.000 kr. til annoncering. Projektet stiller annoncemateriale m.m. til rådighed.

Vil din efterskole være vært? Der er ansøgningsfrist 27. november 2019.