Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Den 16. november er der som bekendt kommunal- og regionsvalg. Umiddelbart kan man godt tænke, at valget ikke handler om efterskoler, fordi efterskoler opererer på tværs af kommunale og regionale skel. Men det er også efterskolernes valg.

For 241 efterskoler er 241 arbejdspladser fordelt over hele landet. Både i og uden for de store byer i kommunerne ligger stærke efterskoler, der giver både arbejdspladser, liv og folkeoplysning til området. Det må og skal betyde noget for en kommunes liv og udvikling.

Derfor er det oplagt at benytte valget til at spørge politikerne helt konkret om, hvordan de vil styrke samarbejdet med efterskolerne i deres område. Det kan være i udviklingsprojekter og i placeringen af aktiviteter og arrangementer, som er med til at knytte efterskolen og det omkringliggende samfund endnu bedre sammen til gavn for både efterskolen og byens borgere. Det gør mange efterskoler allerede af egen drift via Syng, spis og snak, de frie skolers fælles projekt, hvor efterskoler, højskoler og friskoler inviterer lokalområdet til fællessang, fællesspisning og samtale.

Men kommunerne kan også selv gøre deres for at skabe et endnu bedre lokalmiljø og et stærkere fællesskab på tværs af skel og generationer. Her er det oplagt at aktivere jeres skolekreds og bede dem være ambassadører og bindeled til politikerne i den igangværende valgkamp.

Efterskoler er både afhængige af et stærkt bagland og et stærkt politisk bagland. Krydset den 16. november kan også være et kryds for en stærk fri skoleform. Godt valg til alle!