Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

For nogle uger siden deltog jeg i det årlige pedeltræf, denne gang i Agerskov, hvor 72 pedeller var samlet om de mange funktioner, en pedel på en efterskole skal tage sig af. I mit oplæg til pedellerne kom jeg ind på, hvor vigtig en funktion de har som faggruppe, når det handler om at inddrage praksisfaglighed i elevernes hverdag.

Efter oplægget kom én af pedellerne hen til mig og fortalte, at man på hans skole fast havde haft elever med som en del af undervisningen og var glade for det. Men det var nu droppet, for der var ikke tid til det. Hvor blev jeg ærgerlig over den udmelding. Jeg håber inderligt, at det er en undtagelse. For det er så vigtigt, at vores elever finder værdi ikke bare i undervisningen, men også i deres praktiske hverdag.

Vi har eleverne 24/7 i 10 måneder, og forhåbentlig bliver vi aldrig så effektive, at der ikke er tid til at udnytte mulighederne for at koble hånd og ånd. Jeg kan være bange for, at det næste så bliver, at vi vil skåne eleverne for køkkentjans og rengøring i et forsøg på at optimere effektiviteten i resten af fagrækken.

Efterskolerne er små samfund, hvor vi fælles løser den opgave, der kræves for at kunne drive efterskole. Gennem tiden er husdyrene forsvundet de fleste steder, men idéen om, at efterskolen er rammen om både håndens og åndens arbejde bør være intakt. Vi skal ikke bryste os at være fagspecialiserede eliteskoler, hvis det går ud over helhedsblikket for den enkelte elev. Derfor bør vi til alle tider spørge os selv: Hvordan inddrager vi køkkenet/pedelområder/rengøring i udviklingen af elevernes almene dannelse?

På køkkenområdet kan I lige nu søge ekstra midler til udviklingen af det gode samarbejde. Nu er det jo ikke fordi, at det altid skal koste penge at skabe udvikling, men det giver jeres køkken mulighed for at øge ambitionsniveauet markant at kunne få støtte til at finansiere udviklingen. Læs mere her.

Det er suverænt den enkelte efterskole, der bestemmer, hvordan den vil skabe sammenhænge for eleverne. Men der er lavthængende frugter at høste ved at inddrage hele skolens virksomhed i dannelsen. Tilsammen skaber det helheden.