Af Louise Grønkjær

Efterskoleforeningens bestyrelse ser på den anden side af lørdagens generalforsamling ud på samme måde, som den gjorde inden. 

Stine Bossen, Mette Ibsen og Anne-Mette Pinderup er nemlig blevet genvalgt til bestyrelsen.

Der var tre pladser, som skulle besættes, og fire kandidater. Den fjerde kandidat, som altså ikke blev valgt, er Tine Engell Kjøller, forstander på Waldemarsbo Efterskole. Hun er nu suppleant i Efterskoleforeningens bestyrelse.

Anne- Mette Pinderup og Stine Bossen Davidsen fik hver 123 stemmer. Mette Ibsen fik 111 stemmer, mens Tine Engell Kjøller fik 106.

Følgende er i dag valgt til bestyrelsen:

  • Anne-Mette Pinderup, lærer på Flemming Efterskole
  • Mette Ibsen, sekretær på Den Danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern
  • Stine Bossen Davidsen, viceforstander på Vesterdal Efterskole

Derudover består bestyrelsen af følgende medlemmer:

  • Torben Vind Rasmussen, formand
  • Lone Greve Petersen, tidl. lærer og afdelingsleder på Frijsenborg Efterskole
  • Esben Jensen, bestyrelsesmedlem på BGI akademiet
  • Jeppe Søe, bestyrelsesformand på Halvorsminde Efterskole
  • Mogens Jensen, forstander på Horne Efterskole
  • Ulrik Goos Iversen, forstander på Baunehøj Efterskole

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig. Torben Vind Rasmussen er dog valgt som formand direkte af generalforsamlingen i 2019 frem til 2022.