Efterskolernes Dag blev ikke den dag, vi havde regnet med. Den fælles, fysiske begivenhed, som mange unge, forældre og skoler havde glædet sig til, blev aflyst. Men det blev alligevel en dag, hvor I var at finde på alle mediernes sendeflader  i TV-avisen, i TV 2 Nyhederne, i regionale nyheder. Allevegne blev der talt om jeres kreative måde at løse dagen på med bl.a. virtuelle rundvisninger, dans og opvisning. Respekt for det! Og tak for indsatsen!

Det var ikke en helt nem beslutning at aflyse Efterskolernes Dag. Og det må det heller ikke være, for hvor meget skal vi blande os i jeres frihed til selv at træffe beslutninger?

Da statsministeren lukkede Danmark ned i marts, var det en voldsom beslutning, der reelt satte noget af vores demokrati ud af kraft. Der blev vedtaget nødlove med få timers varsel for at bremse udviklingen af coronavirus. Vi mistede noget af vores frihed til selv at dømme. I løbet af foråret og sommeren fik vi alle mere erfaring med corona  både i arbejdsliv og privatliv, og der blev brug for vores egen dømmekraft. Lovkrav blev erstattet af anbefalinger og andre mere bløde begreber. Bemærk formuleringen i denne sætning om efterskoleelevernes samvær fra Børne. og Undervisningsministeriets retningslinjer for bl.a. efterskoler:

"Når elever mødes på tværs af primærgrupper i samværs- og fritidsaktiviteter skal den generelle anbefaling om 1 meters afstand iagttages."

Der står ikke noget om, hvad man skal gøre, når man så har iagttaget anbefalingen, og det er her, jeres egen dømmekraft træder i kraft for at finde løsninger i respekt for både corona og kulturen på skolen.

I takt med den stigende smittespredning hen over sensommeren kom der endnu flere anbefalinger: Vi anbefaler, at I arbejder hjemme. Vi anbefaler, at I aflyser ikke nødvendige arrangementer og møder. Og så videre. I foreningen holdt vi fast i strategien om at bevare dømmekraften på den enkelte skole, med de retningslinjer vi havde fået. Det gjorde alle skoler meget ansvarligt. Nogle med planer om drive-in, nogle med digitale arrangementer, andre med besøgsdage under skærpede forhold.

Men fredag den 18. september blev der igen indført nye krav for hele landet. Ikke bare anbefalinger! Åbningstider og større forsamlinger blev begrænset ved lov. Vi mistede så at sige vores frihed til selv at dømme. Derefter tog vi i bestyrelsen som bekendt vores ansvar på os og aflyste det fælles fysiske arrangement.

Man skal altid passe meget på med at tage den personlige dømmekraft fra folk. Specielt i en fri skoleform. Det er vi bevidste om. Det må aldrig blive en vane, hverken for regeringen eller for Efterskoleforeningen. Heller ikke selvom det er lettere at agere, når man får et forbud eller et påbud.

Til gengæld er det ikke i orden, når regeringen kommer med en anbefaling, som reelt er et påbud. Sådan ser det ud med anbefalingen om ikke at tage på lejrskole eller studieture. Vi ser det som et reelt påbud uden mulighed for at dømme selv. Som frie skoler skal vi kende den ramme, vores frihed kan tolkes i, så vi ikke skal gætte os til, hvad myndighederne egentligt mener.

Med venlig hilsen
Torben Vind Rasmussen