Af Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen

Priserne stiger. Efter mange år med lav og stabil inflation har en ny virkelighed ramt os alle. Dagligt møder vi nye prisstigninger, og specielt energi og el-udgifterne er eksploderet.
Det betyder naturligvis, at også efterskoler har stigende udgifter og kan komme til at stå i en situation, hvor ugeprisen de kommende år kan være svær at holde nede.

Flere efterskoler har kontaktet foreningen for at få en fælles drøftelse af udfordringen med stigende udgifter. Derfor har vi indkaldt til digitalt ledermøde onsdag 21. september kl. 11.00. Alle ledere har fået en mail med link til Zoom.

Situationen ser forskellig ud fra efterskole til efterskole. Derfor kan vi fra foreningens side ikke komme med et bud på en enslydende prissætning for alle. Men vi maner til forsigtighed og minder om, at regeringen i finanslovforslaget for næste år har hævet statstilskuddet med en pris- og lønregulering på 3,8 procent. Det kan derfor være et fornuftigt pejlemærke for prisudviklingen på efterskolerne. Hvis det ikke rækker, kan konsekvensen være at skære nogle af de omkostningstunge aktiviteter væk for at tilpasse efterskoleopholdet til familiernes økonomi. For en anden grund til at mane til forsigtighed med prisstigninger er netop familiernes økonomi. Forbrugsudgifterne for en gennemsnitsfamilie kan ifølge flere analytikere stige med over 30.000 kr. årligt.

Vi ser alle ind i en økonomisk udfordrende periode. Og det er vi nødt til at forholde os til.