Af Anna Rossman Thejsen

Mange børn og unge har det svært. Det slår undersøgelse efter undersøgelse fast.

Men hvordan vender vi mistrivsel og mismod til trivsel og livsmod? Og hvordan sikrer vi, at flere unge kan opleve ungdomslivet som en legeplads for identitet og personlig og social udvikling frem for som en kamp? Det var nogle af de centrale spørgsmål under Efterskolernes debat 'Hvordan finder vi nye veje til bedre trivsel blandt unge' torsdag 13. juni på Folkemødet på Bornholm.

Panelet bestod af generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen, direktør i GirlTalk og formand for Frivilligrådet Anna Bjerre, efterskoleelev fra Himmerlands Ungdomsskole Liv Mølholt Larsen og formand for Efterskolerne for Torben Vind Rasmussen.

Journalist og TV 2-vært Troels Mylenberg var ordstyrer og inddrog undervejs de mange efterskoleelever, der var mødt op som publikum.

Flere i panelet fremhævede, at en del af problemet i dag er, at mange unge kun føler, de er gode nok, hvis de har succes på alle parametre i livet, og at de vokser op i en sammenligningskultur på sociale medier.

De understregede også, at det er vigtigt at skelne mellem en trods alt mindre gruppe, som direkte mistrives og så den større gruppe, som også har fået det sværere, men hvor det måske mere handler om at hjælpe dem til at tackle de bump på vejen, som er en del af livet.

”Når man har et godt fællesskab, glemmer man lidt alt det, der er svært”

– Liv Mølholt Larsen, elev på Himmerlands Ungdomsskole

Skab gode rammer for fællesskabet
Generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, understregede, hvor vigtigt det er at se på rammerne for børne- og ungdomslivet.

”Vi skal tage det her alvorligt, og det gør vi ved sammen med de unge at finde ud, hvilke rammer der skal til for, at flere unge får det godt og oplever, de er en del af nogle trygge, inkluderende fællesskaber,” sagde Johanne Schmidt-Nielsen.

Det var elev på Himmerlands Ungdomsskole Liv Mølholt Larsen enig i. Hun har oplevet at være en del af et stærkt og godt fællesskab på efterskolen.

”Når man har et godt fællesskab, glemmer man lidt alt det, der er svært,” sagde hun.

Liv Mølholt Larsen blev bakket op af direktør i GirlTalk og formand for Frivilligrådet, Anna Bjerre:

”Det er i mødet med andre, at vi bliver hele mennesker. I fællesskabet heler vi sammen og glemmer os selv lidt,” sagde hun.

Ordstyrer Troels Mylenberg bad Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen om at samle op på de mange gode bud på løsninger, der kom frem under debatten. De blev skrevet ned, mens alle kunne se med, og publikum fik også mulighed for at byde ind med, hvordan de mente, at vi sammen kan skabe bedre trivsel og mere livsmod blandt unge.

”Jeg er glad for, at vi taler så meget om livsmod i dag. For mig at se handler det meget mere om at skabe livsmod end trivsel. Det handler om at skabe mod blandt unge til at gå ud i fællesskabet,” sagde Torben Vind Rasmussen.

Seks bud på løsninger
Panelet kom sammen med publikum frem til seks bud på løsninger:

1. Vi skal skabe flere trygge og inkluderende fællesskaber for børn og unge.

2. Vi skal blive bedre til at skelne mellem, hvornår et ungt menneske er i mistrivsel, og hvornår det handler om de bump på vejen, som er en del af det at være menneske.

3. Vi skal have forældrene mere på banen som tydelige rollemodeller.

4. Vi skal skabe en skole, der giver mening og med nærværende voksne.

5. Vi skal sikre digital tryghed.

6. Vi skal hjælpe unge med selvforglemmelse.

Debatten sluttede af med, at de seks bud blev overrakt til Karin Ingemann, der er medlem af Trivselskommissionen, som har til opgave at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan vi sikrer bedre trivsel og livsmod hos børn og unge.

Karin Ingemann kvitterede for panelets løsningsforslag:

“Jeg er glad for, at alle i panelet anerkender, at for nogle unge handler det om mistrivsel, men for andre handler det om de bump, livet byder på. Og at det bl.a. handler om at styrke fællesskaber, se på de unges digitale liv og inddrage forældrene mere. Jeg vil tage inputtene med tilbage til Trivselskommissionen.”