Om kurset

Dato: 28. - 29. september 2022

Frist: 14. september 2022

Sted

Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde,

Formål
At øge den jagt- og undervisningsfaglige kompetence hos jagttegnskursuslæreren, som således udvikles personligt og fagligt frem imod uddannelsen af de nye jægere.
 
Form
Udgangspunktet for kurserne er jagttegnskursuslærernes praksiserfaring, så drøftelser, dialog og eksempler fra undervisningen er en bærende del af kurserne. Videndeling mellem deltagere vil have en central post på kurset.
 
Indhold på kurserne er målrettet jagtprøvens pensum, men det videns- og kompetencemæssige niveau ligger langt over, hvad en aspirant skal kunne præstere til jagtprøven.
 
Undervisere på kurset vil være fagspecialister, udvalgt nøje til kurset for jagttegnskursuslærere.