29. april 2021

Nye satser for boligopvarmning pr. 1. april 2021

Satsen for boligopvarmning til brugere af tjeneste- og lejeboliger uden el- og varmtvandsmålere skal reguleres pr. 1. april.

23. april 2021

Sats for huslejestigninger pr. 1. august 2021 er meldt ud

Husk, at varsle huslejestigning til brugere af tjeneste- og lejeboliger inden 1. maj.

23. april 2021

Lønstigningen pr. 1. april 2021

Reguleringsprocenten forhøjes med 0,88 procentpoint til 11,1029.

22. april 2021

Kom til webinar om skolernes underretningspligt

I maj måned inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til webinar om skolernes underretningspligt.

22. april 2021

Lærer- og lederoverenskomster for 2021 og de næste tre år er nu vedtaget

Overenskomstresultatet for 2021, herunder ikke mindst den nye arbejdstidsaftale for efterskolelærere, er på plads.

22. april 2021

Anbefaling om aflysning af lejrskoler og sociale arrangementer forlænges

Lejrskoler, forældrearrangementer og Åbent Hus anbefales fortsat ikke afholdt, men ministeriet arbejder på lempede anbefalinger efter 5. maj.

22. april 2021

Reguleringsprocenten pr. 1 april 2021 afventer fortsat

Lønningerne stiger 1. april 2021, men reguleringsprocenten er endnu ikke meldt ud. Reguleringsprocenten fra 1. februar skal anvendes, indtil den nye meldes ud.

22. april 2021

Justering af fritagelse for test og ny procedure ved positiv kviktest

Børne- og Undervisningsministeriet har ændret i reglerne omkring test, så der nu er flere undtagelser. Desuden er der lempelser ved positiv kviktest.

22. april 2021

Nu kan efterskoler søge om midler til pædagogisk udvikling for skoleåret 2021/22

Ansøgningsfristen for tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar er mandag d. 24. maj – og er der penge i overskud, kan der søges igen senere.

09. april 2021

Ekstra tilskud til fagligt løft og trivselsaktiviteter til efterskolerne

Efterskolerne får udbetalt ekstra midler til faglige og trivselsfremmende aktiviteter.

09. april 2021

Kan efterskoler deltage i idrætsturneringer?

Efterskoler kan deltage i turneringer, der er arrangeret af foreninger, og kan også selv arrangere kampe.

09. april 2021

Superviserede selvtest - nu er vi i gang

De første skoler er begyndt at gennemføre superviserede selvtest og foreningen får gode tilbagemeldinger.