Efterskoleforeningen forventer, at der i løbet af efteråret vil komme en politisk debat om udskolingen og sammenhængen i det danske uddannelsessystem. Derfor ønsker vi at undersøge og dokumentere de overvejelser, forældrene gør sig forud for beslutningen om, at deres barn skal gå på efterskole. I samarbejde med Megafon vil foreningen derfor gennemføre en stor forældreanalyse. Via analysen vil vi forsøge at få svar på spørgsmål som:

- Hvad er familiernes grundlæggende motivation for at vælge efterskole?
- Hvilke overvejelser ligger bag valget af den konkrete efterskole?
- Hvilke overvejelser gør forældre og unge sig om valget af efterskole i hhv. 9. og 10.klasse?
- Hvilke udviklingsbehov hos den unge har forældre og elever særligt fokus på?
- Har corona haft betydning for beslutningen om efterskole? I givet fald, hvordan?

Analysen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene, suppleret med fokusgruppeinterviews. Efterskoleforeningen håber derfor, at så mange skoler som muligt vil bakke op om analysen og hjælpe os med at få svarene i hus. Konkret beder vi skolerne om at dele forældrenes e-mailadresser med os.

Når analysen er gennemført, kan den enkelte skole få tilsendt en rapport med anonymiserede data for egen skole sammenholdt med data for hele landet.

Megafon forestår datasikkerheden og sikrer, at alle GDPR-regler er overholdt.

Vi håber på et godt samarbejde med skolerne om analysen. Spørgsmål kan rettes til foreningens konsulent, Bjarne Bundsgaard Nielsen bn@efterskolerne.dk eller 33 17 97 66.