Efterskoleforeningen arbejder politisk for, at vi i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger kan få gjort op med de lukkede puljer til henholdsvis specialundervisning på almene efterskoler og specialundervisning (grundtilskud/tillægstakster) på ordblinde- og specialefterskolerne.

I den forbindelse inviterer Efterskoleforeningen alle efterskoler til stormøde om skolernes brug af taksterne.

Mødet afholdes onsdag d. 1. juni 2022 fra kl. 10.00 til 14.00 på Bråskovgård Efterskole.

Mødet henvender sig primært til forstandere og andre ledere med ansvar for inklusion og specialundervisning. Deltagelse i mødet er gratis.

På mødet vil sekretariatet gennemgå udviklingen i taksterne, siden de lukkede puljer blev indført. Desuden vil bestyrelsen orientere om det politiske arbejde med at få åbnet puljerne, så taksterne ikke i fremtiden afhænger af, hvor mange elever med særlige behov, der går på efterskoler. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til arbejdet.

Vi forventer, at inklusionspuljen (støttebehov under ni timer) til almene efterskoler bliver sværere at få åbnet. Derfor vil der også blive afsat tid til en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt anvender de knap 45 mio. kr., der er i inklusionspuljen. Hvornår berettiger en indsats til, at der søges inklusionstilskud – og hvornår forventes skolerne at løfte opgaven for egne midler?

Læs mere og tilmeld dig her. Detaljeret program og deltagerliste sendes forud for mødet.