Efterskolerne kan forebygge seksuelle krænkelser gennem oplysning og åbne diskussioner om sex, seksualitet, samtykke og grænser. Forebyggelsen bør starte, så snart en ny elevårgang tager hul på et efterskoleår. Men det er også vigtigt at have en plan for, og redskaber til, hvordan man håndterer situationen, når man som ledelse får kendskab til, at en elev er blevet krænket.

Derfor har Efterskoleforeningen i 2021 udgivet en vejledning, der kan hjælpe skolerne i denne proces.

Vejledningen ’Forebyggelse af seksuelle krænkelser på efterskoler’ henvender sig til skolernes ledelse og medarbejdere. Den indeholder en række forslag til, hvordan efterskoler kan arbejde forebyggende. Den giver eksempler på situationer, hvor der er foregået krænkende adfærd, og forslag til håndtering af hver enkelt situation.

Vejledningen er revideret i juni 2022, og der er i den forbindelse tilføjet et nyt afsnit om voldtægtsmyter. Vi har også kort beskrevet den politiske aftale om forebyggelse af digitale krænkelser, der blev indgået kort før sommerferien. Aftalen udvider bl.a. ”skolelærerparagraffen”, så paragraffen fremover også kommer til at gælde blufærdighedskrænkelser. Endelig indeholder vejledningen nu en kort beredskabsplan, der kan anvendes ved henvendelser fra elever om eventuelle krænkelser. Læs den reviderede vejledning her.