Netværk, foredrag, oplæg, gruppearbejde, morgensang, ledelsessparring og meget andet sammen med andre lederkollegaer på landets efterskoler. Det er igen sæson for Efterskoleforeningens årlige kursus for nye leder. Kurset består af to fysiske moduler à tre dage, og afholdes på HUSET i Middelfart 7.-9. november 2023 og 16.-18. januar 2024.

Kurset henvender sig som udgangspunkt til nye forstandere, og vi anbefaler på det kraftigste, at alle nye forstandere prioriterer at deltage det første år som ny leder. Der er også plads til nye viceforstandere og afdelingsledere.

På det første tredages modul i november samt første dag på januar-modulet gennemgår vi den centrale lovgivning og de økonomiske forhold, der er gældende for efterskoler. Arbejdstidsregler og håndtering af personalesager fylder også i programmet. Der er også afsat god tid til bl.a. skolekontrakter, forældresamarbejde og skolernes arbejde med elevernes trivsel. Vi drøfter også nogle af de mange dilemmaer, ledere står med i sager om bortvisning af elever. Det sker i tæt dialog med de andre kursister, så vi sammen bringer erfaringer og værdier i spil.

De sidste to dage i januar er afsat til ”ledelse på efterskoler” med udgangspunkt i det personlige lederskab. De to dage faciliteret af to erhvervspsykologer fra konsulentfirmaet IMPAQ.

Med kurset ønsker foreningen også at skabe rammer for, at nye ledere kan skabe netværk med andre nye ledere i efterskolen. Der bliver derfor også god tid til uformel snak og netværk mellem oplæg og gruppedrøftelser.

Kurset koster 11.300 kr. alt inklusiv. Læs det fulde program og tilmeld dig her. Frist for tilmelding er 5. oktober 2023.