De seneste mange år har Efterskoleforeningen udarbejdet analyser af skolernes brug af lokalløn til lærere samt anvendelse af engangsvederlag til ledere på landets efterskoler. På samme måde har foreningen udarbejdet lønstatistikker for det teknisk-administrative personale, der ikke, som det pædagogiske personale, er omfattet af kollektive overenskomster, men ansat på individuelle kontrakter.

Som et nyt initiativ har Efterskoleforeningen i år udarbejdet en samlet analyse af lønningerne for alle personalegrupper på efterskoler. Analysen indeholder som noget nyt en indledning, der gennemgår de forskellige medarbejdergruppers løndannelse.

Vi ved af erfaring, at mange skoler benytter analyserne til lokale forhandlinger, og håber, at skolerne vil få glæde af det nye format. Vi ser frem til tilbagemeldinger på de kommende kurser og møder for medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Analysen ligger tilgængelig på foreningens hjemmeside.