Skolen får nu igen ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er smittet med COVID-19, eller som efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er nær kontakt.

Loven træder i kraft d. 16. december 2021, men har tilbagevirkende kraft fra d. 23. november 2021. Den gælder for fravær i perioden fra og med d. 23. november 2021 til og med d. 28. februar 2022.

Loven gælder også for lønmodtagere, som har haft første sygefraværsdag inden d. 23. november 2021, hvor sygefraværet opfylder betingelserne, og personen stadig var fraværende d. 23. november 2021.

Læs nærmere her.