27. februar 2023

Husk tilmelding til de grønlandske skriftlige afgangsprøver

Fristen for tilmelding af elever til de grønlandske prøver er udskudt til 10. marts 2023.

09. februar 2023

Orientering om regnskabsaflæggelse

De frie skoler har nu modtaget orientering om regnskabsaflæggelse for 2021 og 2022 fra STUK.

09. februar 2023

Efterskolerne og Frie Fagskoler får fælles sekretariat

Nye associerede medlemmer af foreningen fra 1. maj.

09. februar 2023

Ledige pladser på foreningens studietur til Grønland i maj

Der er kun 5 pladser tilbage.

08. februar 2023

Varsling af afholdelse af særlige feriedage samt ferie

Fra 1. januar kan skolens ledelse fastlægge, hvornår ikke-afholdte særlige feriedage skal afholdes inden udgangen af april.

08. februar 2023

Bliv klogere på reglerne om seniorbonus.

Bliv klogere på reglerne om seniorbonus.

08. februar 2023

Nyt seksualundervisningsmateriale målrettet grønlandske elever

Materialet ”Min person i udvikling” er udgivet både på dansk og grønlandsk.

08. februar 2023

Whistleblowerordning for efterskoler

Efterskoleforeningen er ved at undersøge, om Skoleindkøb på skolernes vegne kan indgå aftale med en ekstern udbyder.

08. februar 2023

Tjenesterejser - nye satser

Der er fra årsskiftet kommet nye satser for transportgodtgørelse og time- og dagpenge.

08. februar 2023

Ny løntabel pr. 1. april er klar

1. april 2023 kommer der ny reguleringsprocent og dermed ny løntabel.

08. februar 2023

TAP-undersøgelsen udsættes til maj

Fremover vil aprillønnen danne grundlag for analysen af TAP’ernes lønvilkår.