Satserne fremgår af Finansministeriets cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2023.

De vigtigste satser er transportgodtgørelse og time-dagpenge:

Kørsel
Almindelig godkendt kørsel i Danmark og kørsel i udlandet: 2,19 kr. pr. km
Kørsel i henhold til bemyndigelse i Danmark ind til 20.000 km i et kalenderår.: 3,73 kr. pr. km.
Over 20.000 km i et kalenderår: 2,19 kr. pr. km.

Tjenesterejseaftalen og måltidsgodtgørelse
Formålet med tjenesterejseaftalen er at godtgøre de merudgifter, som en ansat påføres i forbindelse med tjenesterejser. På tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning, eller varer mindre end 24 timer, refunderes rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation.

På tjenesterejser over 24 timer kan der udbetales time- og dagpenge som skal dække merudgifter til måltider og småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet (fx bus og taxi) o.l.

Time- og dagpenge på tjenesterejser i Danmark
Fuld dagpengesats for tjenesterejser over 24 timer: Pr. døgn 477 kr. Timer herudover: Timepenge 19,88 kr. Hvis skolen yder samtlige måltider gratis, reduceres time-dagpengesatsen til 119,25 kr. pr. døgn. Fra-draget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (71,55 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 143,10 kr.).

Time- og dagpenge på tjenesterejser i udlandet og i Grønland (bemærk, nogle lande kan have lavere satser, se cirkulærets bilag 3)
Fuld dagpengesats for tjenesterejser i udlandet over 24 timer: Pr. døgn 555 kr. Timer herudover: Time-penge 23,13 kr. Hvis skolen yder samtlige måltider gratis, reduceres time-dagpengesatsen til 138,75 kr. Fradraget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (83,25 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 166,50 kr.).

Ovennævnte beløb kan udbetales skattefrit, når der er hjemmel til det i overenskomsten - herunder cirkulæret om tjenesterejseaftalen.
Se cirkulære om satser for tjenesterejser i 2023
Cirkulære om tjenesterejseaftalen