Hvis placeringen af de særlige feriedage, der er optjent i 2022, ikke er aftalt mellem ledelsen og medarbejderen inden 1. januar 2024, kan skolens ledelse bestemme, hvornår de særlige feriedage skal afholdes. Skolens ledelse har ret til at placere ikke-afholdte og ikke-aftalte særlige feriedage til afholdelse inden den 30. april 2024.

Medarbejderen skal modtage et varsel på 1 måned, og feriedagene kan kun varsles til afholdelse i hele dage.

Optjeningsåret for særlige feriedage er kalenderåret, mens afholdelsesperioden er 1. maj til 30. april året efter optjeningsåret.