Efterskoler, der afholder folkeskolens prøver i mundtlig dansk og/eller mundtlig matematik i 9. og/eller 10. klasse, har nu mulighed for at afprøve to alternative og mere praktisk orienterede prøveformer i mundtlig dansk og/eller mundtlig matematik:

 • en caseprøve (gruppeprøve)
 • en portfolioprøve (individuel prøve)

  De to prøveformer inddrager, som noget nyt, udarbejdelsen af elevfremstillede produkter, hvor elevernes viden, færdigheder og kompetencer i fagene sættes i spil.

  Forsøget er en del af et forsøgsprogram, som vil blive evalueret. Forsøgsprøverne vil blive afprøvet i skoleårene 2023/2024 og 2024/2025.

  De deltagende skoler vil modtage vejlednings- og inspirationsmateriale og et tilbud om at deltage i et inspirationsseminar med læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Der vil også være mulighed for at deltage i netværksgrupper på tværs af forsøgsskoler, så skolerne kan dele erfaringer og inspirere hinanden. Forsøget er også åbnet for folkeskoler og frie fagskoler.

  Interesserede skoler kan tilmelde sig forsøget i skoleåret 2023/2024. Fristen for tilmelding til forsøget er den 13. april 2023. Der vil senere komme en ny tilmeldingsrunde for deltagelse i forsøget i skoleåret 2024/25.

  Yderligere oplysninger om projektet samt vejledning og tilmeldingsformular finder man på ministeriets side om forsøget.