I fredags blev Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation enige om, hvordan lærernes arbejdstid opgøres i forbindelse med nedlukningen. Meldingen var, at det er lærernes planlagte arbejdstid, der skal medregnes i opgørelsen, også selvom der vil være opgaver, som lærerne ikke har mulighed for at varetage hjemmefra. Det vil typisk være tilsyn, visse typer undervisning og særlige aktiviteter som lejrskoler, opvisninger mv., som lærerne ikke kan afvikle som nødundervisning. Konsekvensen heraf er, at lærernes planlagte, men ikke afviklede timer, ikke kan omlægges, til når skolerne åbner igen.

Mange skoler har reageret på dette, der også er en afvigelse fra de normalt gældende regler om, at tjenesteplaner for lærerne kan ændres. Konsekvensen heraf bliver blandt andet, at det vil gøre det meget vanskeligt at gennemføre større arrangementer som teater, musicals eller idrætsstævner, når skolerne åbner igen, og som alle har glædet sig til hele skoleåret.

Efterskoleforeningen arbejder nu for den gode løsning for hele skoleformen og for at få skoleåret gennemført på den bedst mulige måde. Derfor er vi lige nu i en konstruktiv dialog med Frie Skolers Lærerforening om fælles retningslinjer for, hvordan man på skolerne gennem lokaleaftaler kan finde løsninger til fælles gavn. Vi kan dog ikke melde noget ud her og nu. Det skyldes, at der også på centralt plan forhandles om en aftale, og resultaterne her kan gribe ind i de drøftelser, vi har på efterskoleområdet.

Vi opfordrer derfor til, at I lokalt fokuserer på nødundervisningen og venter lidt med at komme med udmeldinger, indgå aftaler eller planlægge tiden efter nedlukningen. Vi forventer, at vi i løbet af få dage kan melde nyt ud til jer.