Kære alle,

Mandag stod det klart, at skolelukningerne som følge af coronakrisen forlænges frem til og med påske, og vi skal dermed igennem flere uger uden elever og med stor uvished. Det er en udfordrende tid for alle, og I skal vide, at vi fra foreningens side gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe med svar på alle de spørgsmål, der udfordrer jer lige nu.

Opgørelse af tjenestetid for lærere
I fredags offentliggjorde Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opgørelsen af tjenestetid for lærere i forbindelse med skolelukningen. Den korte version er, at lærernes planlagte undervisningstimer ikke kan overføres, til skolerne åbner igen. Det vil gøre det meget vanskeligt at gennemføre de mange større arrangementer som teater, musicals eller idrætsstævner, som alle har glædet sig til hele skoleåret.

Vi arbejder for den gode løsning for hele skoleformen og for at få skoleåret gennemført på den bedst mulige måde. Derfor er vi lige nu i en konstruktiv dialog med FSL om fælles forståelse. Vi kan dog ikke melde noget ud endnu. Det skyldes, at der også på centralt plan forhandles om en aftale, og resultaterne her kan gribe ind i de drøftelser, vi har på efterskoleområdet. Vi opfordrer derfor til, at I lokalt venter et øjeblik med at indgå aftaler eller komme med udmeldinger.

Lige så snart, vi kender den centrale aftale, vil vi sammen med FSL forsøge at komme med en fælles anbefaling for efterskoleområdet.

Kompensation for forældrebetaling
Vi får p.t. mange henvendelser fra forældre med opfordringer til at reducere forældrebetalingen i lukningsperioden. Vi arbejder hårdt på – med kontakt til centrale politikere – at få en aftale i stand om fuld statslig kompensation for forældrebetaling, hvis lukningsperioden bliver forlænget efter påske. Vi er her dybt afhængige af den politiske velvilje, så vi tør selvsagt ikke love noget.

Hvis I har forældre, der er blevet presset på økonomi nu og her i den nuværende lukningsperiode, opfordrer vi jer til at forsøge at komme dem i møde med f.eks. individuel supplerende støtte.

Det kommende skoleår
Vi er klar over, at coronakrisen kan få langvarige konsekvenser, og at mange er bekymrede for næste skoleår. Vi er allerede nu i kontakt med Børne- og Undervisningsministeriet om en eventuel mulighed for at fastfryse statstilskuddet, som vil kunne hjælpe skoler med eventuel elevnedgang med at få det samme i tilskud som dette skoleår.

Husk undervisningsforpligtelsen
Hele forudsætningen for at opretholde tilskud er, at I overholder undervisningsforpligtelsen på skolerne. Det er helt uvant for os at bedrive fjernundervisning, men fra mit skrivebord er det en daglig glæde at følge med i, hvordan der fjernundervises på livet løs med de digitale muligheder, der nu findes. Vi vil også opfordre jer til at udvikle aktiviteter, der kan bevare det stærke efterskolesammenhold. Hent inspiration på naboskolen eller hos andre gode kolleger. Vi har netop oprettet to nye Facebook-grupper, som lærere og ledere kan bruge til at videndele. Den ene hedder ’Didaktik og teknik til fjernundervisning’ og kan findes her. Den anden hedder ’Digitale efterskolefællesskaber’ og kan findes her.

Med venlig hilsen

Torben Vind Rasmussen Formand for Efterskolerne