Lokalaftaler om arbejdstid
På efterskoler giver nedlukningen udfordringer i forhold til særlige aktiviteter, der var planlagt til at finde sted i nedlukningsperioden, og som derfor ikke kan gennemføres. Ligeledes er der på mange skoler et ønske om at kunne bruge nogle ekstra lærerressourcer på at følge op over for eleverne, når de vender tilbage til skolen.

Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening er med tilslutning af Frie Skolers Ledere derfor enige om nogle fælles anbefalinger, hvis ledelsen og tillidsrepræsentanten vil indgå lokalaftale om arbejdstiden i forbindelse med nedlukningen. Det besluttes på den enkelte skole, om man vil indgå lokalaftale, men det er vores opfattelse, at det på mange skoler kan give god mening.

Anbefalingerne balancerer skolernes behov for at kunne tilbyde eleverne en god tilbagevenden til skolen og lærernes behov for ikke at blive pålagt en for stor ekstraordinær arbejdsbyrde efter nedlukningen.

Anbefalingerne åbner for, at der kan flyttes timer afsat til lejrskoler, gymnastikopvisninger, nye elevers aften mv. til efter nedlukningen, også for den første del af nedlukningsperioden, hvor timer ellers ikke kan omlægges. Desuden anbefales der et maksimum for, hvor mange timer der i øvrigt omlægges fra og med denne uge.

De fælles retningslinjer kan ses her.

Afklaring af regler for perioden fra den 30. marts og fremefter
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet har den 30. marts 2020 oplyst, at i de første 14 dage, fra den 13. marts til fredag den 27. marts, var alle lærere sendt hjem med fuld løn pga. COVID-19. Her gjaldt en særlig situation, hvor lærernes arbejdstid også var låst til det antal timer, de var planlagt til.

Under den forlængede hjemsendelsesperiode, fra mandag den 30. marts 2020 til den 13. april 2020, gælder de almindelige arbejdstidsregler igen. Lederens adgang til at omlægge arbejdstiden for den enkelte lærer er derfor den samme som inden hjemsendelsen.

Dette betyder, at ledelsen – også uden en lokalaftale – vil kunne omlægge timer fra og med den 30. marts 2020. Dette ændrer ikke på, at foreningerne fortsat er enige om, at det på den enkelte efterskole kan give mening at finde lokale løsninger i den helt særlige situation, som vi befinder os i. Lokale løsninger, som laves ud fra anbefalingerne i ovenstående fælles retningslinjer, kan tilgodese både skole og ansatte bedre end de centralt fastsatte udmeldinger.

Central aftale om ferie og frihed
Ud over de fælles retningslinjer, som foreningerne har udarbejdet, så har de centrale overenskomstparter i slutningen af den seneste uge indgået en aftale om afvikling af frihed i forbindelse med Covid-19.

Aftalen betyder, at skolerne kan kræve, at op til fem dage af den ferie og frihed, som lærerne har til gode i dette ferieår, skal afvikles, mens skolerne er lukket.

Da lærere normalt ikke har ferie til gode på dette tidspunkt af året – og der ikke kan tages forskud på den kommende ferie – er det mest interessant for skolerne, at lærerne kan pålægges at afvikle endnu ikke afviklede særlige feriedage med dags varsel. Dette gælder også, selvom dagene var aftalt afviklet senere, der var aftalt overførsel til næste år eller aftalt udbetaling af dagene. Pålægges medarbejdere at afvikle særlige feriedage, skal de have fri hele dagen og heller ikke stå til rådighed.