Børne- og Undervisningsministeriet skriver på sin hjemmeside, at hvis lukningen ender med at strække sig ind i perioden for afholdelse af folkeskolens afgangsprøver, vil der blive sikret en løsning, så alle kan få deres eksamen og dermed grundlaget for videre uddannelse. Her vil der blive taget størst muligt hensyn til, at tiltagene ikke giver eleverne ringere vilkår, end de ville have haft i det almindelige forløb. Skolerne må derfor væbne sig med tålmodighed en tid endnu, mens vi venter på en god løsning.

Virtuel lodtrækning af temaer/emner/fællesfagligt fokusområde
Specifikt i forhold til kulturfagene (historie, samfundsfag, kristendom), naturfagene (biologi, geografi, fysik/kemi, natur/teknik) og idræt i 9. klasse, hvor der skal gennemføres lodtrækning af tema/emner/fællesfagligt fokusområder, er det muligt at gøre dette fra onsdag d. 1. april, hvis det foregår virtuelt. Skolerne kan også vælge at udskyde lodtrækningen, til eleverne er tilbage på skolen.

Hvis lodtrækningen foretages virtuelt, skal der opstilles en lodtrækningssituation, der ligner den, som vil være opstillet normalt. Der tages kontakt til eleven eller gruppen via en virtuel forbindelse. Både lærer og skoleleder deltager. Eleven eller gruppen skal kunne se de valgmuligheder, der eksisterer (for eksempel nummererede sedler på et bord). Eleven eller gruppen foretager sit valg, og læreren læser op for eleven, hvad valget indebærer. Det skal være tydeligt for eleven, at der er overensstemmelse mellem valget og det, der læses op.

Den praktiskorienterede undervisning
Hvis det ikke har været muligt at gennemføre praktiskorienteret undervisning som nødundervisning, er udgangspunktet, at denne undervisning så vidt muligt skal gives, når skolerne åbner igen.

Det fremgår dog af bekendtgørelsen om nødundervisning, at for folkeskolerne gælder dette kun praktiskorienteret undervisning i fag, som eleven afslutter i skoleåret 2019/2020, og kun i det omfang det er muligt. Da efterskolerne skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er det vores opfattelse, at dette også gælder for efterskoler. I skal altså kun indhente praktiskorienteret undervisning i de fag, der afsluttes til sommer, når skolerne åbner igen – og kun i et omfang, det er muligt.

Hold jer opdateret om prøver og eksamener på efterskolerne.dk/corona.

I kan også se spørgsmål/svar vedrørende prøver og eksamener på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.