Lige inden alle efterskoler lukkede ned som led i bekæmpelse af coronavirus, var Efterskoleforeningen ved at lægge sidste hånd på en spørgeskemaundersøgelse om efterskolernes brug af inklusions- og specialundervisningstilskud. Vi har holdt den tilbage indtil nu, fordi vi ved, at alle skoler har været travlt beskæftiget med at sende eleverne hjem og etablere nødundervisning.

Vi ved også, at der fortsat er meget at se til på efterskolerne, men vi håber alligevel, at I kan finde tid til at svare på denne spørgeskemaundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at afdække skolernes anvendelse af inklusions- og specialundervisningstilskud. F.eks. vil vi gerne vide, hvilke elever der søges tilskud til, og hvordan arbejdet med inklusions- og specialundervisningsplanerne foregår.

Som mange ved, er der i forbindelse med en omlægning af tilskuddene i 2013-16 blevet tale om lukkede puljer. Det betyder, at når der kommer flere elever med behov for faglig støtte, så falder taksterne. Den viden, vi får gennem jeres besvarelser, skal vi bruge i vores dialog med Børne- og Undervisningsministeriet. Vi vil drøfte en justering af ordningerne med ministeriet, så vi sikrer ordentlige forhold for de skoler, der har elever med behov for faglig støtte.

Denne drøftelse kommer selvfølgelig ikke til at ske her og nu, hvor alle vores politiske kræfter skal bruges på at sikre efterskolerne ordentlige vilkår under og efter skolelukningerne. Men vi vil gerne have vores undersøgelse færdig i løbet af foråret, og derfor har vi valgt at sende spørgeskemaet ud nu. Vi håber, at så mange som muligt vil tage sig tid til at besvare undersøgelsen.

Om undersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet af analysefirmaet Moos-Bjerre, der gennemfører analysen for Efterskoleforeningen. Alle skoler vil torsdag modtage en mail med et link til undersøgelsen fra Moss-Bjerre.

Vi opfordrer til, at en fra skolens ledelse eller en lærer med ansvar for skolens inklusions/specialundervisningstilbud besvarer skemaet. Der kan blive brug for hjælp fra en sekretær i forhold til spørgsmål om antallet af elever m.v.

Alle besvarelser er fortrolige og vil ikke blive offentliggjort med skolernes navne.

I første omgang spørger vi de 200 almene efterskoler om deres brug af ordningen. Der vil senere blive sendt et tilpasset spørgeskema ud til de 40 ordblinde- og specialefterskoler.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte konsulent Sine Eggert se@efterskolerne.dk / 33179766.