Efterskoleelever uden dansk statsborgerskab med bopæl i Norge, Slesvig-Holsten, Skåne, Halland eller Blekinge må rejse ind i Danmark uanset formål, hvis regionen i elevens hjemland opfylder kriteriet for at være åben.

Hvis regionen ikke er åben, skal eleven have enten et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ COVID-19 test, som skal kunne fremvises ved indrejse, for at få lov til at rejse ind i Danmark.

Et efterskoleophold er altid et anerkendelsesværdigt formål. Efterskolen skal derfor give eleven et dokument, der bekræfter, at eleven går på efterskolen og angiver en kontaktperson på skolen med telefonnummer. Find skabelon til bekræftelse her.

Elever med dansk statsborgerskab bosat i udlandet må altid rejse ind i Danmark uanset formål. Vi anbefaler, at eleven medbringer et pas for at dokumentere statsborgerskabet.

Læs mere om rejser ind i Danmark for personer med bopæl i grænselandet her.

Elever, der rejser til udlandet, opfordres til at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger og eventuelle anbefalinger om selvisolation ved hjemkomst til Danmark.

Læs mere her.

Spørgsmål kan rettes til Hanne Lautrup på 33179582. Ellers skriv til Rådgivningen på raadgivning@efterskolerne.dk