Efterskoleforeningens årlige undersøgelse af tillæg til lærere og engangsvederlag til ledere er nu afsluttet.

Sidste års undersøgelse viste kun beskedne stigninger, men i indeværende år er den procentvise stigning tilbage på det sædvanlige niveau. Resultatet af undersøgelsen viser blandt andet:

- Udmøntning af lokalløn til lærerne er steget fra 7,0 pct. til 7,6 pct.
- Store skoler udmønter større lokallønstillæg end små skoler.
- 71 pct. af forstanderne tildeles engangsvederlag. Forstanderne får i gennemsnit ca. 78.000 kr. årligt i vederlag, hvilket er en stigning på ca. 5.000 kr. fra 2019 til 2020.

På grund af indførelsen af et nyt lønsystem for øvrige ledere kan man ikke sammenligne niveauet i 2020 med tidligere år, men engangsvederlag benyttes stadig, om end i mindre omfang, til denne gruppe ledere.

Du kan læse hele undersøgelsen her

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Bjarne Bundsgaard Nielsen bn@efterskolerne.dk 33179766.

Om undersøgelsen: 154 ud af 240 efterskoler har deltaget i hele undersøgelsen. Hertil kommer et antal skoler, som har afgivet delvise svar på undersøgelsen.